Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych

 • pomorskie
 • Specjalista
 • 26.06.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 26.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Impel Facility Services Sp. z o.o. - poszukuje osób na stanowisko:
  Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych
  Region: cała Polska

  Zakres obowiązków:  

  • Wspieranie działań HR pod kątem obsługi i wsparcia procesów rekrutacji, zatrudnienia, adaptacji itp. w spółkach współpracujących  
  • Budowanie wizerunku pracodawcy wspierającego aktywizację zawodową oraz dbającego o środowisko sprzyjające pracy osobom z niepełnosprawnością (reagowanie na pojawiające się trudności w środowisku pracy, wsparcie w załatwianiu spraw formalnych w firmie) 
  • Prowadzenie działań na terenie województwa  
  • Bieżące raportowanie efektywności podejmowanych działań 

  Wymagania: 

  • Znajomość prawa pracy oraz przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
  • Mile widziane doświadczenie w podejmowaniu działań wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych 
  • Kreatywność, podejmowanie własnej inicjatywy oraz przygotowywanie propozycji działań 
  • Umiejętność współpracy z osobami na różnych szczeblach organizacji 
  • Umiejętność organizacji pracy oraz pracy pod presją czasu 
  • Komunikatywność, asertywność, ukierunkowanie na cel  
  • Prawo jazdy kat B – praca na terenie całego województwa 

  Oferujemy:

  • Pracę w dynamicznym środowisku 
  • Stabilne zatrudnienie 
  • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, samochód, telefon) 
  • Praca w rozwijającej się firmie z możliwością podnoszenia własnych kwalifikacji 

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel Facility Services Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj

   

  Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych:

  Tel: + 48 22 211 18 60  E-mail: [email protected]

  Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118