Ta oferta pracy jest nieaktualna od 10 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator ds. planowania jakości

 • Mielec, podkarpackie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 14.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Międzynarodowa firma z branży elektronicznej, renomowany na międzynarodowym rynku producent nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w branży Automotive w związku z silnym rozwojem obecnie poszukujemy:

  Koordynator ds. planowania jakości
  Miejsce pracy: Mielec

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • koordynowanie pracy zespołu projektowego w ujęciu aspektów jakości
  • nadzór nad procesem tworzenia, uzgodnienia i akceptacji planów walidacyjnych i rekwalifikacyjnych produktów
  • nadzór nad procesem projektowania planów kontroli w odniesieniu do spełnienia wymagań klienta
  • nadzór nad procesem badania zdolności przyrządów kontrolno-pomiarowych, zdolności maszyn, zdolności procesu produkcyjnego
  • udział w procesie analizy możliwości wykonania
  • udział w procesie analizy ryzyka dla komponentów, produktów, procesów (np. FMEA)
  • przeprowadzanie audytów procesów realizowanych przez cały cykl życia produktu (ofertowanie, zarządzanie projektem, planowanie produktu i procesu produkcyjnego, rozwój produktu i procesu produkcyjnego, produkcja seryjna, serwis i obsługa klienta)
  • uzgodnienie zakresu dokumentacji w ramach PPAP, oraz jej przedkładanie do klienta
  • kontrolowanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do zgodności z wymaganiami klienta

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • wykształcenie wyższe
  • znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
  • zdolność organizowania własnej pracy oraz koordynacji zlecanych zadań (delegowanie, rozliczanie)
  • umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole
  • zdolności komunikacyjne/interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów)
  • znajomość metod rozwiązywania problemów np. metodologii 8D
  • znajomość zagadnień MSA i SPC
  • znajomość zasad tworzenia Flow Chart, FMEA, oraz Planów Kontroli
  • znajomość zagadnień związanych z PPAP wg. VDA 2 lub AIAG
  • teoretyczna i praktyczna znajomość VDA 6.3 w celu przeprowadzania auditów
  • znajomość VDA RGA oraz APQP
  • znajomość Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO TS 16949 / IATF 16949
  • znajomość specyficznych wymagań klientów oraz obsługi ich portali (mile widziane doświadczenie z klientem z grupy VDA w szczególności Daimler)
  • znajomość programów Office (min. Word, Excel, Power Point) pozwalająca na skuteczną i efektywną realizację zadań

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pracę w międzynarodowym środowisku
  • Możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia
  • Możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami w branży motoryzacyjnej OEM
  • Udział w ciekawych i różnorodnych projektach
  • Pracę w kreatywnym, twórczym, dynamicznym i przyjaznym zespole
  • Dofinansowane przez firmę karty MultiSport, ubezpieczenia grupowe, kino

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV za pomocą formularza aplikacyjnego.

  Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje!

  REKRUTACJA
  Zgody i klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
   
  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w aktualnej rekrutacji (dotyczy danych osobowych innych niż określone w art. 22 (1) §  1 Kodeksu pracy):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy danych osobowych innych niż określone w art. 22 (1) §  1 Kodeksu pracy) przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
   
  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na to samo stanowisko:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na to samo stanowisko, przez okres 3 lat. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
   
  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na wszystkie stanowiska:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wszystkie stanowiska, przez okres 3 lat. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
  W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec („BURY” lub „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz BURY w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
   1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na BURY (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
   2. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na takie samo lub wszystkie stanowiska w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu/celach – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
   3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BURY – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BURY (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
  3. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przyszłe procesy rekrutacyjne oraz dane niewymagane przepisami Kodeksu pracy) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez BURY, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BURY. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych BURY prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
   
  Otrzymałem/zapoznałem się:
  _______________r, ________________________________
  Data i podpis