Koordynator ds. prawnych

Roche Diagnostics O firmie

Roche Diagnostics

Bobrowiecka 8

Warszawa

Koordynator ds. prawnych

Szukamy osoby, które wesprze nas w:

 • organizacji pracy, spotkań i podróży służbowych Działu Prawnego, Regulacji i Jakości oraz Dyrektora Generalnego,
 • administrowaniu dokumentacją Działu Prawnego (obieg i archiwizacja dokumentów, aneksów,
 • procesie ubiegania się o zamówienia publiczne (weryfikacja umów i przygotowanie pytań do umów o zamówienie publiczne na podstawie katalogu standardowych pytań oraz we współpracy z prawnikiem)
 • przygotowywaniu pism i dokumentów oraz prostych tłumaczeń,
 • przygotowywaniu prostych opracowań graficznych (prezentacje, komunikacja wewnętrzna)
 • nadzorze i aktualizacji strony intranetowej działu kontakcie i współpracy z dostawcami zewnętrznymi a także późniejszym obiegiem dokumentów i ewidencją faktur kosztowych.

Oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia- mile widziana znajomość terminologii prawnej,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1,
 • świetnej organizacji pracy oraz dbałości o szczegóły,
 • umiejętności ustalania priorytetów, analizy i zarządzania czasem oraz pracy w zespole a także pozytywnego nastawienia,
 • Samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów
 • znajomości pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.
 • znajomości systemu SAP oraz programów graficznych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjny pakiet benefitów,
 • pracę w przyjaznej atmosferze w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stanowisko z możliwością wdrażania własnych inicjatyw,
 • pracę w nowoczesnym biurze.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”, jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Lub

„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
We reserve the right to answer only selected offers.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy