Oferta pracy

Koordynator ds. projektów i grantów

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIEO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynatora ds. projektów i grantów

Zakres obowiązków:

 • Aktywne wyszukiwanie źródeł finansowania rozwoju nauki oraz działalności leczniczej Instytutu
 • Analiza warunków uczestnictwa w krajowych i europejskich projektach naukowo-badawczych oraz inwestycyjnych wraz z rekomendacją dot. udziału Instytutu
 • Koordynacja procesu pozyskania danych i dokumentów wymaganych w procesie przygotowania wniosków o finansowanie w ramach w/w projektów/grantów
 • Opracowywanie polskojęzycznych i anglojęzycznych wniosków aplikacyjnych, włączając bieżącą współpracę z merytorycznymi działami Instytutu oraz firmami zewnętrznymi wspierającymi proces pozyskania finansowania
 • Koordynacja prac administracyjnych, procesu rozliczania i raportowania dot. projektów/grantów krajowych, funduszy europejskich oraz dotacji statutowych
 • Monitorowanie poziomu wykorzystania środków przyznanych na realizację projektów, poziomu osiągnięcia założonych wskaźników, sporządzanie zestawień danych do analiz, planów, wykazów, sprawozdań, raportów okresowych i końcowych
 • Śledzenie przepisów prawa mających wpływa na pozyskanie nowych oraz realizację bieżących projektów/grantów
 • Opiniowanie propozycji uczestnictwa w projektach/grantach zgłaszanych przez pracowników Instytutu
 • Budowa działu ds. projektów i grantów
 • Motywowanie i zarządzenia podległym zespołem

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Poparte sukcesami minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne z funduszy krajowych i europejskich dot. projektów naukowo-badawczych i inwestycyjnych
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania/koordynacji prac związanych z administracyjno-formalno-prawną realizacją projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
 • Doświadczenie w obsłudze systemów dot. raportowania realizacji projektów, rozliczeń finansowych np. Pol-on
 • Praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego
 • Dokładność, skrupulatność
 • Umiejętność współpracy z osobami na różnych szczeblach w firmie
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, tworzeniu struktur działu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Wynagrodzenie zasadnicze wraz z atrakcyjną premią uzależnioną od wyników pracy
 • Udział w ciekawych projektach naukowo-badawczych, inwestycyjnych w dynamicznie zmieniającej się instytucji
 • Szeroką możliwość rozwoju w prestiżowej instytucji naukowo-badawczo-leczniczej
 • Realny wpływ na kształtowanie polityki pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego za pomocą przycisku Aplikuj.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: “Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy