Koordynator ds. projektów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 19.06.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 19.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. 
   
  Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.
   
  Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. W związku z dynamicznym rozwojem uczelni poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Koordynator ds. projektów
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres zadań:

  • Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i rozliczeniowe wykonawców projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i innowacyjnych z wykorzystaniem wyników badań naukowych
  • Organizacja i moderowanie pracy zespołów badawczych i wdrożeniowych, w tym interdyscyplinarnych zespołów projektowych
  • Zawieranie umów, utrzymywanie relacji z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi projektów
  • Inicjowanie i przygotowanie projektów/programów wspomagających badania naukowe i aplikacyjne z wykorzystaniem wyników badań społecznych i humanistycznych  
  • Wsparcie kierowników projektów w przygotowywaniu harmonogramów projektów i kosztorysów zadań zaplanowanych do realizacji w ramach poszczególnych projektów
  • Koordynowanie i realizacja zamówień publicznych w ramach projektów, w tym przygotowanie projektów zapytań ofertowych i umów
  • Monitorowanie realizacji poszczególnych projektów, analiza ryzyka  
  • Przygotowanie raportów, analiz, zestawień i sprawozdań związanych z realizacją projektów finansowanych przez instytucje publiczne (np. NCN, NCBR, MNiSW)
  • Wsparcie w rozliczaniu wydatków ponoszonych na realizację projektów
  • Wsparcie merytoryczne kadry naukowej w planowaniu i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektów, w szczególności w przygotowaniu kosztorysów i harmonogramów oraz w zaplanowaniu sposobu wdrożenia rezultatów projektów (np. w formie komercjalizacji, świadczenia usług brokeringu wiedzy i technologii)

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych (np. zarządzanie, finanse, ekonomia, psychologia, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami, psychologia)
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego stanowisku związanym z realizacją projektów
  • Wiedza z zakresu mechanizmów finansowania nauki, wsparcia innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych i usług B+R,
  • Wiedza w zakresie zarządzania projektami i szacowania kosztów i korzyści
  • Wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji
  • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nauką i działalnością badawczo-rozwojową we współpracy z biznesem i jednostkami naukowymi  
  • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
  • Zniżki na kursy językowe
  • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny
  • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit
  • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

  Zainteresowane pracą osoby prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego za pośrednictwem przycisku APLIKUJ.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.