Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Koordynator ds. promocji

ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU IM. DANIELA FAHRENHEITA

7 0007 500 brutto / mies.

ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU IM. DANIELA FAHRENHEITA

Aleja Zwycięstwa 27

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • Event marketing

 • Digital marketing

 • Pozyskiwanie dofinansowania na działania promocyjne ze źródeł zewnętrznych (NAWA, MEiN, sponsorzy, partnerzy, itd.)

 • Prezentacja planów i efektów działań promocyjnych na spotkaniach z interesariuszami i Zgromadzeniem Związku Uczelni Fahrenheita

 • Narzędzia ATL i BTL (m.in. opracowanie koncepcji, scenariuszy, redakcja, współpraca z grafikiem, fotografem)

 • Opracowanie koncepcji kreatywnych

 • Planowanie, prowadzenie i koordynację kampanii oraz akcji promocyjnych

 • Monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień

 • Współpraca z jednostkami trzech uczelni, agencjami i partnerami.

Nasze wymagania

 • Min. 2-letnie doświadczenie w obszarze promocji, komunikacji marketingowej

 • Ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: public relations, marketing, zarządzanie, filologia polska)

 • Bardzo dobra polszczyzna, tzw. lekkie pióro

 • Bardzo dobra znajomość mediów tradycyjnych i społecznościowych

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2)

 • Znajomość pakietu MS Office, w tym Power Point

 • Dynamika działania

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Myślenie analityczne

 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i współpracy

 • Śledzenie najnowszych trendów, badań, dobrych praktyk z zakresu promocji i marketingu, w Polsce i na świecie.

 • Mile widziane: znajomość obszaru szkolnictwa wyższego, znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych szczególne z zakresu tworzenia opisów przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert i analizy rynku.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Pracę z ludźmi z pasją, w miłej atmosferze, w dynamicznie rozwijającym się Związku Uczelni

 • Pracę w multidyscyplinarnym zespole składającym się z pracowników trzech Uczelni ‒ Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej

 • Możliwość zdobycia nowych kompetencji i rozwoju zawodowego

 • Wśród innych dodatkowych oferujemy: laptop, telefon komórkowy, szkolenia

O nas

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty trzech wiodących uczelni Pomorza podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, określającego zakres zadań, organy oraz sposób zarządzania tą nową organizacją.

Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Jego działania koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.

Jednym ze strategicznych zadań Związku jest prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański od wielu lat realizują wspólne inicjatywy w obszarach: naukowym, kształcenia i organizacyjnym. Dzięki powołaniu Związku Uczelni możliwe jest pogłębienie dotychczasowej współpracy i utworzenie na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.