Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Koordynator ds. realizacji i rozliczeń projektów UE

GISS Sp. z o.o.

GISS Sp. z o.o.

Konikowa 10

Nowy Konik (pow. miński)

Twój zakres obowiązków

 • ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • Koordynacja, rozliczanie i monitorowanie projektów współfinasowanych ze środków UE, w szczególności inwestycyjnych oraz B+R, również w okresie ich trwałości. Ważne: miejsce świadczenia pracy - Centrum Badawczo Rozwojowe i Produkcji GISS Sp. z o.o., zlokalizowane w m. Nowy Konik, przy ul. Konikowej 10 (okolice Sulejówka i Halinowa), oddalone około 25 km od centrum Warszawy, w kierunku na Lublin i Terespol. Możliwy dojazd komunikacją miejską - linia 704 – rondo (plac) Wiatraczna – m. Halinów (około 19 km).

 • GŁÓWNE ZADANIA:

 • Kreowanie zadań administracyjno-organizacyjnych usprawniających efektywne prowadzenie projektów.

 • Bieżąca realizacja, rozliczanie i monitorowane projektów, weryfikacja wydatków pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem, z wytycznymi UE.

 • Przygotowywanie, prowadzenie i kompletowanie dokumentacji oraz korespondencji związanej z realizacją i rozliczaniem projektów i zadań, zgodnie z wytycznymi UE, m.in:

 • sporządzanie raportów,

 • aktualizacja harmonogramów rzeczowo - finansowych i harmonogramów płatności,

 • sporządzanie wniosków i wnioskowanie o płatność,

 • sporządzanie wniosków i wnioskowanie o przesunięcia środków finansowych w budżecie projektów,

 • przygotowywanie postępowań zakupowych,

 • przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców.

 • Bezpośrednia współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.

 • Bezpośrednia współpraca z wykonawcami realizującymi zadania na rzecz projektów. Weryfikowanie zadań powierzanych wykonawcom tak, aby były one zgodne z aktualnymi wytycznymi i wnioskiem o dofinasowanie.

 • Bezpośrednia współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, interesariuszami projektów. Weryfikowanie zadań powierzanych komórkom organizacyjnym Spółki tak, aby były one zgodne z aktualnymi wytycznymi i wnioskiem o dofinasowanie.

 • Udział w kontrolach i audytach.

 • Reprezentowanie interesów Spółki na każdym etapie prowadzonych prac zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, dobrymi praktykami, zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami oraz z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji i potrzeb Spółki.

Nasze wymagania

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów współfinasowanych ze środków UE.

 • Doświadczenie w obsłudze centralnego system teleinformatycznego (SL2014).

 • Znajomość aktualnych zasad, wytycznych i przepisów dotyczących realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o rachunkowości, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

 • Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, w szczególności MS Excel – na poziomie dobrym.

 • Gotowość do zadaniowego trybu świadczenia pracy.

 • Gotowość do świadczenia pracy w trybie stacjonarnym i zdalnym.

 • Umiejętność nadzorowania kilku projektów równocześnie.

 • MILE WIDZIANE:

 • Wykształcenie wyższe administracyjne, finansowe, ekonomiczne, lub pokrewne. Wykształcenie wyższe techniczne – również mile widziane.

 • Doświadczenie nabyte w ramach pracy w instytucjach zarządzających i pośredniczących w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.

 • Certyfikat w zakresie zarządzania projektami (np. Agile, Prince2).

 • Ważne prawo jazdy kategorii B.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym bezpośredni kontakt z instytucjami UE.

 • Ważne: Prosimy o podanie w CV informacji o prowadzonych i rozliczanych projektach współfinasowanych ze środków UE.

To oferujemy

 • 3 miesięczny okres próbny.

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o prace, w wymiarze pełnego etatu.

 • Stanowisko pracy o wysokim poziomie samodzielności.

 • Praca o charakterze i w trybie zadaniowym.

 • Możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 • Narzędzia pracy: komputer oraz telefon służbowy.

 • Pakiet medyczny.

 • Karta multisport.

O nas

Firma GISS Sp. z o.o. od przeszło 10 lat działa na rynku polskim i zagranicznym. Jesteśmy producentem terminali satelitarnych. Rozwijamy, wdrażamy i integrujemy zaawansowane technologicznie projekty oraz produkty w dziedzinie niezawodnej łączności satelitarnej, systemów dla potrzeb zarządzania ruchem lotniczym. Dodatkowo zajmujemy się również budową i uruchomianiem nowoczesnych strzelnic, w tym na potrzeby Wojska i Policji.

W roku 2021r. GISS Sp. z o.o uruchomiła nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe i Produkcji, zlokalizowane pod Warszawą, w m. Nowy Konik, przy ul. Konikowej 10 (okolice Sulejówka i Halinowa), oddalone około 25 km od centrum Warszawy, w kierunku na Lublin i Terespol. Możliwy dojazd komunikacją miejską – linia 704 – rondo (plac) Wiatraczna – m. Halinów (około 19 km).

Naszymi Klientami są, m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, w tym Jednostki Wojsk Specjalnych, Komenda Główna Policji, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.