Oferta pracy

Koordynator ds. Technicznych

Columbus Energy S.A.O firmie

Columbus Energy S.A.

Josepha Conrada 20

Kraków

Koordynator ds. Technicznych

Będziesz odpowiedzialny za:

 • obsługę oraz wsparcie procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania firmy
 • utrzymanie przestrzeni biurowych oraz urządzeń w pełnej sprawności
 • bieżące reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • bieżące planowanie i realizacja zadań zabezpieczających urządzenia lub przestrzenie biurowe
 • prowadzenie rejestrów oraz dokumentacji technicznej, zapewniając jej kompletność i aktualność
 • inicjowanie dodatkowych prac służących poprawie jakości oraz bieżąca obsługa i wsparcie dla pozostałych pracowników

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania oraz samodzielność w ich realizacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność koordynacji pracy zespołu
 • terminowość i dokładność

U nas:

 • będziesz pracować u lidera rynku branży OZE,
 • otrzymasz umowę o pracę na cały etat,
 • rozwiniesz swoją karierę,
 • masz szansę zdobycia ogromnego doświadczenia,
 • możesz mieć opiekę medyczną oraz Multisport,
Brzmi dobrze? Wyślij CV!
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"

Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 
Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (kontakt: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków) o tym, że:
 • Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. 
 • Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: [email protected]
 • Mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody.
 • Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 • Moje danie osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem [email protected]

Ogłoszenie archiwalne