Oferta pracy

Koordynator ds. technicznych

”Fawor” Spółdzielnia Piekarsko-CiastkarskaO firmie

”Fawor” Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska

Unii Lubelskiej 1

Poznań

”Fawor” Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Poznaniu

specjalizująca się w produkcji pieczywa, wyrobów cukierniczych oraz lodów, posiadająca sieć sklepów i zakłady produkcyjne zatrudni pracownika na stanowisku:
Koordynator ds. technicznych

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • utrzymanie sprawności technicznej obiektów i urządzeń technicznych należących do firmy
 • nadzór pracy zespołu technicznego, przydzielanie zadań i rozliczanie zespołu z ich wykonania
 • współudział w opracowywaniu procedur konserwacji oraz przeglądów urządzeń mechanicznych i elektrycznych w zakładach produkcyjnych i pozostałych obiektach firmy
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i stałego wyposażenia obiektów budowlanych
 • współpraca z serwisami i instytucjami nadzoru
 • organizowanie i zabezpieczanie wykonawstwa ekipami własnymi i zleconymi na zewnątrz
 • koordynacja dokonywania napraw; zamawianie części eksploatacyjnych
 • udział w kontrolach i przeglądach wykonywanych przez nadzór i podmioty zewnętrzne, kontakt z urzędami
 • przygotowanie specyfikacji, weryfikacja i kompletowanie dokumentacji prawnej i technicznej oraz sporządzanie przedmiarów, harmonogramów i kosztorysów robót prowadzonych w ramach technicznego utrzymania obiektów oraz inwestycji
 • weryfikacja ofert, negocjacje umów z wykonawcami

Oczekujemy:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne: budownictwo, inżynieria sanitarna lub energetyka
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w technicznym utrzymaniu obiektów budowlanych/utrzymaniu ruchu, preferowane w branży spożywczej
 • znajomość przepisów prawnych, technicznych i procesów w zakresie planowania, wykonawstwa, bieżącej eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych
 • umiejętność budżetowania i kosztorysowania
 • umiejętność obsługi programów MS Office
 • operatywność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość korzystania z funduszu socjalnego i karnetu sportowego
Oferty pisemne prosimy składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych „Fawor” SPC, ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, lub za pomocą przycisku:
Kandydatów prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
 
Informacja
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fawor SPC w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 1, kontakt [email protected]
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy