Klauzula informacyjna dla uczestników procesów rekrutacji TuMieszkamy


Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest, Zespół Zarządców Nieruchomości sp.z o.o. zwana dalej Spółką 


Kontakt w sprawie Państwa danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych  pod adresem: [email protected]


Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki z Grupy City Service Polska operujące pod marką „TuMieszkamy”  jako potencjalni pracodawcy.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Tumieszkamy

Koordynator ds. Ubezpieczeń Majątkowych

TumieszkamyO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Tumieszkamy

Komitetu Obrony Robotników 48

Warszawa

top

szukamy

KOORDYNATORA DS. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • ocena ryzyka i przygotowywanie ofert i polis ubezpieczeniowych dla Wspólnot Mieszkaniowych,
 • wsparcie usługi ubezpieczania mieszkań w ramach należności czynszowych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniami majątkowymi- umów, aneksów, cesji,
 • obsługa szkód,
 • negocjacje warunków współpracy i utrzymywanie skutecznych relacji biznesowych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
 • udział w tworzeniu, modyfikacji oraz rozwoju produktów w ramach ubezpieczeń majątkowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • zdany egzamin KNF, uprawniający do wystawiania polis,
 • doświadczenia w obsłudze ubezpieczeń majątkowych- warunek konieczny,
 • doświadczenie u obsłudze ubezpieczeń Wspólnot mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów.

Wybranym kandydatom zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, upominki świąteczne).
 
top
TuMieszkamy oferuje usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w oparciu o wnikliwe analizy i badania potrzeb klientów oraz starannie dobierając kluczowych partnerów. Liczba obsługiwanych nieruchomości stawia nas wśród największych zarządców w Polsce. Posiadamy ponad 100 biur na terenie całego kraju, co pozwala nam być zawsze blisko naszych Mieszkańców.
Od 2013 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. nieruchomościami mieszkaniowymi oraz obiektami publicznymi. City Service kontroluje grupę, która zajmuję się zarządzaniem obiektami i zintegrowanymi usługami użyteczności w Europie. Akcje City Service są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
uMieszkamy to wspólna marka spółek z grupy City Service: Atrium 21, Progresline, Concierge, Certus, ZZN, Famix, DomBest, TED, Santer pod którą oferują swoim klientom najlepsze usługi na rynku.
 
TuMieszkamy oferuje usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w oparciu o wnikliwe analizy i badania potrzeb klientów oraz starannie dobierając kluczowych partnerów. Liczba obsługiwanych nieruchomości stawia nas wśród największych zarządców w Polsce. Posiadamy ponad 100 biur na terenie całego kraju, co pozwala nam być zawsze blisko naszych Mieszkańców.
Od 2013 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. nieruchomościami mieszkaniowymi oraz obiektami publicznymi. City Service kontroluje grupę, która zajmuję się zarządzaniem obiektami i zintegrowanymi usługami użyteczności w Europie. Akcje City Service są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
uMieszkamy to wspólna marka spółek z grupy City Service: Atrium 21, Progresline, Concierge, Certus, ZZN, Famix, DomBest, TED, Santer pod którą oferują swoim klientom najlepsze usługi na rynku.
 
KOORDYNATORA DS. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • ocena ryzyka i przygotowywanie ofert i polis ubezpieczeniowych dla Wspólnot Mieszkaniowych,
 • wsparcie usługi ubezpieczania mieszkań w ramach należności czynszowych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniami majątkowymi- umów, aneksów, cesji,
 • obsługa szkód,
 • negocjacje warunków współpracy i utrzymywanie skutecznych relacji biznesowych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
 • udział w tworzeniu, modyfikacji oraz rozwoju produktów w ramach ubezpieczeń majątkowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • zdany egzamin KNF, uprawniający do wystawiania polis,
 • doświadczenia w obsłudze ubezpieczeń majątkowych- warunek konieczny,
 • doświadczenie u obsłudze ubezpieczeń Wspólnot mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów.

Wybranym kandydatom zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, upominki świąteczne).

Ogłoszenie archiwalne