Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Koordynator ds. zapewnienia jakości i bezpieczeństwa badań klinicznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • część etatu
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna, praca zdalna, praca hybrydowa
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 2

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie i aktualizacje wniosków niezbędnych do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń na prowadzenie badania, pod względem klinicznym, zgodnie z dobrą praktyka kliniczną, ustawą prawo farmaceutyczne, ustawą o wyrobach medycznych, rozporządzeniami wykonawczymi oraz właściwym prawem unijnym;

 • Występowanie przed Komisją Bioetyczną oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji badania;

 • Koordynowanie prac związanych z zapewnieniem systemu jakości dla badania, w tym wdrożenie standardowych procedur postępowania w kluczowych obszarach monitorowania medycznego;

 • Doradztwo merytoryczne i eksperckie w zakresie prowadzonego badania i realizowanego protokołu badania;

 • Prowadzenie korespondencji merytorycznej z organem kompetentnym oraz właściwą Komisją Bioetyczną;

 • Informowanie o zdarzeniach niepożądanych w ramach przewidzianych w prawie terminów oraz zgodnie z systemem bezpieczeństwa, uwzględniając tworzenie rocznego raportu bezpieczeństwa DSUR (Development Safety Update Raport;)

 • Koordynowanie prac badań klinicznych zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia oceny klinicznej wyrobu medycznego i produktu leczniczego;

 • Doskonalenie procedur związanych z prowadzeniem badań klinicznych w celu zapewnienia jak najwyższej efektywności pracy przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów związanych z prowadzeniem badań klinicznych;

 • Nadzór nad kluczowymi procesami związanymi z uczestniczeniem pacjenta w badaniu klinicznym (świadoma zgoda, proces włączania pacjenta do badania itp.) współpracę ze Sponsorami badań klinicznych w celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzanych badań ze szczególnym naciskiem na część związaną z bezpieczeństwem medycznym pacjenta;

 • Weryfikacja zgodności prowadzonego badania klinicznego z normami jakościowymi, w tym ISO 14155, ICH GCP, protokołem badania oraz przepisami prawa;

 • Przeprowadzenie wizyt inicjujących, monitorujących i zamykających realizację badania klinicznego wraz ze stworzeniem niezbędnych raportów;

 • Zapewnienie monitorowania badania zgodnie z wytycznymi ICH GCP oraz właściwymi przepisami;

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.

 • Doświadczenie zawodowe: min. 3 lata w obszarze badań klinicznych.

 • Praktyczna wiedza z zakresu monitorowania badań klinicznych jako monitor medyczny.

 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi.

 • Praktyczna wiedza z zakresu realizacji oceny klinicznej dla wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

 • Praktyczna wiedza z zakresu tworzenia dokumentacji badania klinicznego.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • umowa o pracę, ¼ etatu,

 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, premii regulaminowej i systemu motywacyjnego,

 • atrakcyjny pakiet benefitów,

 • udział w ciekawych projektach ze względu na prężenie działającą i rozwijającą się strukturę Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • preferencyjne pożyczki

 • firmowa biblioteka

 • brak dress code’u

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony towarowe

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • inicjatywy dobroczynne

 • pikniki rodzinne

 • dodatkowe dni wolne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin około medycznych, ale także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą, jest jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków edukacyjnych.

Zatrudniamy około 2500 pracowników. Jesteśmy wyróżniani w konkursach organizowanych dla pracodawców, ponieważ dla nas Nasi pracownicy to nasz największy kapitał.

Przewiń do profilu firmy