Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Koordynator Dyscyplin

Narodowe Centrum Nauki

 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • praca hybrydowa
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 3

Narodowe Centrum Nauki

Twardowskiego 16

Dębniki

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych;

 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów;

 • analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach;

 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;

 • przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;

 • współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami;

 • udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową;

 • prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN;

 • prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców;

 • współpraca z Radą NCN;

 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.

Nasze wymagania

 • stopnia doktora w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych, o sztuce, ścisłych, technicznych bądź o życiu;

 • znajomości przepisów regulujących działalność NCN;

 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;

 • umiejętności analitycznego myślenia;

 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

 • umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy, dyspozycyjności;

 • umiejętności współdziałania i komunikatywności;

 • wysokiej kultury osobistej i asertywności;

 • nienagannej postawy etycznej;

 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera.

To oferujemy

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę administracyjną w obszarze zarządzania nauką w prężnie rozwijającej się instytucji i w ambitnym zespole;

 • udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych;

 • możliwość rozwijania umiejętności;

 • udział w szkoleniach w kraju i za granicą;

 • atrakcyjne wynagrodzenie;

 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy;

 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietu sportowego, opieki medycznej;

 • przyjazne i nowoczesne miejsce pracy w centrum Krakowa.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • brak dress code’u

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Sposób aplikowania:

data przyjmowania zgłoszeń 07.11.2022, data rozstrzygnięcia 31.12.2022

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny;

wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych;

skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego;

skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Praca w NCN” – „Dokumenty rekrutacyjne”.

Szczegółowy przebieg procedury konkursowej zawarty jest w „Regulaminie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin”.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] w terminie do 7 listopada 2022 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje o konkursie, w tym:

regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin;

akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki;

materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki to prężnie rozwijająca się agencja wykonawcza, wspierająca działalność naukową w zakresie badań podstawowych, poprzez konkurencyjny system przyznawania grantów. Misją Centrum jest wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych.

Przewiń do profilu firmy