Ta oferta pracy jest nieaktualna od 30 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 27.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Konkurs

  na stanowisko 

  Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
  Miejsce pracy: Kraków
  nr ref. UP/ZKD/13/2019

  Organizator: Rada Narodowego Centrum Nauki

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat

  Wymiar etatu: pełny etat

  Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych;
  • organizowanie prac Zespołów Ekspertów;
  • analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach;
  • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
  • przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
  • współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami;
  • udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową;
  • prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN;
  • prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców;
  • współpraca z Radą NCN;
  • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych lub nauk społecznych lub nauk o życiu;
  • znajomości przepisów regulujących działalność NCN;
  • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
  • co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych;
  • co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego;
  • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera;
  • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
  • umiejętności analitycznego myślenia;
  • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
  • umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy;
  • umiejętności współdziałania i komunikatywności;
  • wysokiej kultury osobistej i asertywności;
  • nienagannej postawy etycznej.

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się instytucji;
  • ambitną, pełną wyzwań pracę w młodym zespole;
  • udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych;
  • możliwość rozwijania umiejętności;
  • udział w szkoleniach w kraju i za granicą;
  • przyjazne i nowoczesne miejsce pracy;
  • elastyczne godziny pracy;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • prywatną opiekę medyczną;
  • ubezpieczenie grupowe;
  • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy;
  • pakiet sportowy.

  Wymagane dokumenty:

  • CV;
  • list motywacyjny;
  • wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych;
  • skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
  • skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
  • skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   
  Oświadczenie do celów rekrutacji na stanowiska Koordynatora Dyscyplin do pobrania tutaj.
  Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz wymaganych dokumentów do dnia 22 kwietnia 2019 r. za pomocą przycisku APLIKUJ (w maksymalnie 3 załącznikach).
   
  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
   
  Informacje o konkursie, w tym:
  • regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin;
  • akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki;
  • materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki 
  dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP
   
  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP oraz udostępnione w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.
   
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.
   
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 maja 2019.