Koordynator Laboratorium Jakości

 • Mszczonów, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 25.03.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 24.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  YKK Poland sp. z o.o., firma z branży tekstylnej z wieloletnim doświadczeniem na rynku, w związku
  z intensywnym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Koordynator Laboratorium Jakości
  Miejsce pracy: Mszczonów

  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • Nadzór nad pracą zespołu pracowników laboratorium kontroli jakości
  • Zapewnienie realizacji testów zgodnie z planem kontroli
  • Zarządzanie dokumentacją testów w oparciu o standardy korporacyjne - instrukcje robocze wykonywania testów, plany kontroli
  • Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. Wzorcowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego zgodnie z zasadami metrologii
  • Prowadzenie analizy MSA dla sprzętu kontrolno-pomiarowego.
  • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie przestrzegania jakości, zasad kontroli i metrologii
  • Przeprowadzanie analiz wyników testów, ocena zgodności wyrobów i procesów z ich specyfikacjami, sporządzanie raportów
  • Współudział w audytach wewnętrznych wyrobu gotowego oraz audytach procesu
  • Wsparcie produkcji w zakresie wykonywania pomiarów i analizy SPC

  Od kandydatów na powyższe stanowisko oczekujemy:

  • Wykształcenie techniczne, preferowane wyższe
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w firmie produkcyjnej w obszarze kontroli jakości lub technologii
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe w laboratorium pomiarowym
  • Znajomość zasad metrologii
  • Znajomość metod statystycznych, SPC, MSA
  • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej. Umiejętność zarządzania małym zespołem pracowniczym będzie dodatkowym atutem
  • Biegła umiejętność obsługi komputera, a w szczególności pakietu MS Office, głównie Excel
  • Znajomości języka angielskiego umożliwiającą swobodną codzienną komunikację (pracujemy w międzynarodowym środowisku)
  • Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole
  • Znajomość normy ISO 9001, znajomość wymagań normy ISO/TS 16949, VDA 6.3, VDA 6.5, procesów kontroli i metod: APQP, PPAP, FMEA, Control Plan będzie dodatkowym atutem
  • Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001 będzie dodatkowym atutem
  • Samodzielność i elastyczność w działaniu oraz umiejętność pracy pod presją czasu
  • Gotowość do potencjalnych wyjazdów służbowych – wizyty u klienta i firmach siostrzanych

  Od kandydatów na powyższe stanowisko oczekujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Umowę o pracę na pełen etat
  • Pracę od poniedziałku do piątku;
  • Premie roczna
  • Pakiet socjalny
  • Opieka medyczna
  • Dofinansowanie do karty Multisport
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
  Jeśli zamierzasz wziąć udział w procesie rekrutacji na stanowisko Koordynator Laboratorium Jakości uprzejmie prosimy o umieszczenie w przesyłanych do Administratora dokumentach CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg następującego wzoru

  Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Koordynator Laboratorium Jakości

  Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie następującej zgody:
  Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 11 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w spółce Administratora.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 
  w skrócie RODO, informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: YKK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzałkach
   przy ul. Tarczyńskiej 119, KRS 0000020419;
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przede zawarciem umowy”), a w zakresie w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
   na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach;
  4. Ma Pani/Pan prawo żądania od YKK Poland Sp. z o.o. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
   bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych aktów prawnych rangi ustawowej oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;
  8. Administrator Pani/Pana danych osobowych tj. YKK Poland Sp. z o.o. planuje dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ewentualnego Pani/Pana zatrudnienia, o ile zostanie Pani/Pan zatrudniony na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.