Koordynator obsługi dostaw

 • Trzemeszno, Gniezno, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.02.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 21.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Koordynator obsługi dostaw
  Miejsce pracy: Trzemeszno

  Do głównych zadań koordynatora serwisu dostaw należy: 

  • Współpraca z działami obsługi sprzedaży w Polsce i innych krajach - nadzór nad realizacją dostaw, przygotowywanie wymaganych dokumentów
  • Współpraca z działem planowania transportu - w celu koordynowania pracy agencji celnej
  • Współpraca z firmami transportowymi - koordynowanie procesu przepływu dokumentów dostaw/faktur
  • Rozpatrywanie reklamacji logistycznych, wsparcie w procesie odpraw celnych
  • Nadzór nad poprawnością i dokładnością dostaw, sporządzanie analiz i statystyk

  Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie lub wyższe (preferowane ścisłe)
  • Doświadczenie w logistyce, transporcie, w obszarze odpraw celnych
  • Obsługa komputera, pakiet Microsoft Office – Excel na poziomie dobrym
  • Znajomość programów typu ERP (IFS/ SAP), systemu CRM, systemu obiegu faktur
  • Obowiązkowość, sumienność, chęć do nauki
  • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
  • Mile widziana znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim (ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 ze zm.) drogą pocztową do dnia 18 marca 2019 za pomocą przycisku "Aplikuj"
  Informujemy, że:
   1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), kandydatów do pracy jest Paroc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie (62-240) ul. Gnieźnieńska 4.
   2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
   3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej.
   4. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.
   5. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji.
   6. Kandydaci mogą również przekazać swoje aplikacje w celu rozpatrywania ich przez Administratora także w przyszłych procesach rekrutacji. W tym celu kandydaci powinni zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody według wzoru zamieszczonego poniżej.
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Paroc Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie (62-240) ul. Gnieźnieńska 4 również w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest ważna do odwołania”.