Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23c/112. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Koordynator odbiorów lokatorskich

APP-Projekt S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 9 dni
  do: 7 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
Grafika górna
Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi
 poszukuje osoby na stanowisko:
Koordynator odbiorów lokatorskich
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres czynności:

 • Zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami związanymi z realizacją odbiorów, w szczególności z dokumentacją projektową i harmonogramem odbiorów
 • Umawianie Lokatorów na odbiory oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą i prowadzenie elektronicznego/papierowego harmonogramu odbiorów
 • Prowadzenie odbioru lokatorskiego przy współudziale inspektora nadzoru działającego z ramienia Zleceniodawcy, prezentacja istotnych elementów lokalu i części wspólnych budynku oraz osiedla
 • Sporządzenie protokołu odbiorowego w lokalu, a w przypadku stwierdzenia usterek odnotowanie ich i ponowne spotkanie i odbiór z Lokatorem w lokalu po ich usunięciu
 • Przekazanie Lokatorowi, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, kluczy i podobnych danych dostępowych oraz dokumentacji do Lokalu i części nieruchomości wspólnej oddawanych Lokatorom do wyłącznego korzystania
 • Po odbiorze lokatorskim kopiowanie protokołu z odbioru i zdanie oryginału oraz kopii dokumentów wskazanemu pracownikowi Zleceniodawcy
 • Koordynowanie całości procesu odbiorów lokatorskich na danym Projekcie
 • Przeszkolenie kolejnych osób, które wejdą w skład Zespołu prowadzącego odbiory, na temat standardów przyjętej jakości pracy, a także bieżący nadzór nad przekazującymi – w celu utrzymania wysokiego poziomu usługi
 • Przygotowanie dokumentów do odbiorów lokatorskich zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy (m.in. rzut lokalu, instrukcje eksploatacji, gwarancje, protokół odbioru) i skompletowanie kluczy do lokali przed odbiorem lokatorskim.
 • Sprawdzenie kompletności dokumentów powykonawczych przekazywanych przez generalnego wykonawcę, sprawdzenie kompletności kluczy i pilotów do lokali i części wspólnych
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia przez Inspektorów Nadzorów dokumentacji odnoszącej się do wbudowywanych materiałów, a w szczególności: Atestów Certyfikatów, Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodności, Deklaracji Właściwości Użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz innych wymaganych prawem dokumentów
 • Współpraca z nadzorem autorskim i innymi osobami uczestniczącymi w procesie odbiorowym
 • Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
 • Sporządzanie tygodniowych raportów według wzorów wskazanych przez Zleceniodawcę
 • Informowanie Zleceniodawcy o zauważonych brakach w kompletności dokumentacji technicznej
 • Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej dotyczącej wad i usterek
linia

Wymagane:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mobilność
 • Zaangażowanie

Mile widziane:

 • Wykształcenie techniczne budowlane (może być średnie lub w trakcie zaocznych studiów)
 • Uprawnienia
linia
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi
 poszukuje osoby na stanowisko:
Koordynator odbiorów lokatorskich

Zakres czynności:

 • Zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami związanymi z realizacją odbiorów, w szczególności z dokumentacją projektową i harmonogramem odbiorów
 • Umawianie Lokatorów na odbiory oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą i prowadzenie elektronicznego/papierowego harmonogramu odbiorów
 • Prowadzenie odbioru lokatorskiego przy współudziale inspektora nadzoru działającego z ramienia Zleceniodawcy, prezentacja istotnych elementów lokalu i części wspólnych budynku oraz osiedla
 • Sporządzenie protokołu odbiorowego w lokalu, a w przypadku stwierdzenia usterek odnotowanie ich i ponowne spotkanie i odbiór z Lokatorem w lokalu po ich usunięciu
 • Przekazanie Lokatorowi, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, kluczy i podobnych danych dostępowych oraz dokumentacji do Lokalu i części nieruchomości wspólnej oddawanych Lokatorom do wyłącznego korzystania
 • Po odbiorze lokatorskim kopiowanie protokołu z odbioru i zdanie oryginału oraz kopii dokumentów wskazanemu pracownikowi Zleceniodawcy
 • Koordynowanie całości procesu odbiorów lokatorskich na danym Projekcie
 • Przeszkolenie kolejnych osób, które wejdą w skład Zespołu prowadzącego odbiory, na temat standardów przyjętej jakości pracy, a także bieżący nadzór nad przekazującymi – w celu utrzymania wysokiego poziomu usługi
 • Przygotowanie dokumentów do odbiorów lokatorskich zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy (m.in. rzut lokalu, instrukcje eksploatacji, gwarancje, protokół odbioru) i skompletowanie kluczy do lokali przed odbiorem lokatorskim.
 • Sprawdzenie kompletności dokumentów powykonawczych przekazywanych przez generalnego wykonawcę, sprawdzenie kompletności kluczy i pilotów do lokali i części wspólnych
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia przez Inspektorów Nadzorów dokumentacji odnoszącej się do wbudowywanych materiałów, a w szczególności: Atestów Certyfikatów, Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodności, Deklaracji Właściwości Użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz innych wymaganych prawem dokumentów
 • Współpraca z nadzorem autorskim i innymi osobami uczestniczącymi w procesie odbiorowym
 • Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
 • Sporządzanie tygodniowych raportów według wzorów wskazanych przez Zleceniodawcę
 • Informowanie Zleceniodawcy o zauważonych brakach w kompletności dokumentacji technicznej
 • Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej dotyczącej wad i usterek

Wymagane:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mobilność
 • Zaangażowanie

Mile widziane:

 • Wykształcenie techniczne budowlane (może być średnie lub w trakcie zaocznych studiów)
 • Uprawnienia
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne