Koordynator Okręgu Sprzedaży (KOS)

 • lubuskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 2019-08-21
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 2019-09-20)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNYM ROZWOJEM POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
  Koordynator Okręgu Sprzedaży (KOS)
  EXCELLENCE SA
  Jesteśmy jednym z największych polskich producentów syropów.
  Nasza nazwa – Excellence – odzwierciedla motto przyświecające nam od początku działalności: dążenie do doskonałości.
  Poznaj naszą firmę i dowiedz się więcej o doskonałych produktach Excellence!
   
  Miejsce pracy: TOTAL POLSKA
   
   
  Miejsce pracy : WYBRANE WOJEWÓDZTWA

   

   


  OPIS STANOWISKA:
  • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
  • Rozwój sprzedaży i dystrybucji poprzez intensyfikowanie współpracy z lokalnymi sieciami detalicznymi
  • Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z aktualnymi klientami
  • Bieżąca współpraca z PH Dystrybutora
  • Realizowanie planów sprzedaży oraz zapewnienie odpowiedniego merchandisingu produktów w PSD
  • Przygotowywanie raportów handlowych
  • Pozyskiwanie wiedzy na temat konkurencji, produktów oraz wielkości rynku
  • Dbanie o dobry wizerunek firmy

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie minimum średnie
  • minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów z kategorii FMCG
  • umiejętności negocjacyjne, komunikatywność
  • umiejętności planowania i realizacji zadań, orientacja na wyniki
  • kreatywność i zaangażowanie w powierzone zadania
  • umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientami
  • dobra znajomość rynku
  • prawo jazdy kat. B

  OFERUJEMY:

  • pracę w miłej atmosferze
  • stabilność zatrudnienia
  • możliwość rozwoju zawodowego i awansu
  • premie miesięczne
  • szkolenia zawodowe
  • uczestnictwo w kasie zapomogowo-pożyczkowej
  • ubezpieczenie grupowe na życie
   
  Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)).
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Excellence Spółka Akcyjna z siedzibą miejscowości Lipa 20A, 95-010 Stryków, KRS: 0000427300; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS; NIP: 7331312783, wysokość kapitału zakładowego: 15.773.000 zł, opłacony w całości.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane zewnętrznym podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez 60 dni od daty otrzymania Pani/Pana oferty pracy.
  W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do własnych danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu jednak wzięcie udziału w procesie rekrutacji.