Ta oferta pracy jest nieaktualna od 137 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator Operacji Magazynowych

 • Sosnowiec, śląskie
 • Kierownik
 • 30.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Koordynator Operacji Magazynowych
  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Koordynator Operacji Magazynowych zapewnia właściwy, zgodny z zasadami i politykami Firmy proces magazynowania. W tym celu współpracuje z LSP na podległym obszarze działania. Kontroluje jakość świadczonej usługi Operatora Logistycznego (LSP) poprzez wspólne prace z pracownikami operatora. Wspiera KLK (Kierownik Logistyki Kontraktowej) w zakresie egzekwowania KPI kontraktowych oraz egzekwowania polityki smart spending w ramach „open book” z LSP, a w szczególności:

  • Zapewnia wysoki poziom satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego poprzez sprawną obsługę LSP.
  • Nadzoruje procesy operacyjne w LSP oraz na X-docku w ramach podległego terenu.
  • Przeprowadza bieżące cykliczne kontrole KPI kontraktowych oraz Open Book.
  • Wykonuje benchmark kosztowy z Open Book pomiedzy RDC/magazyny fabryczne dla spójnych grup kosztowych i rekomenduje zmiany dostawców.
  • Współpracuje z 3PL Managerami w zakresie egzekwowania zapisów kontraktów.
  • Bezpośrednio współpracuje z szefami LSP w magazynach RDC i wyjaśnia wszystkie kwestie dotyczące poprawnego rejestrowania KPI kontraktowych oraz Open Book.
  • Komunikuje LSP potencjalne zagadnienia i ryzyka.
  • Ściśle współpracuje z Dywizyjnymi Kierownikami Logistyki (właściwym dla dywizji logistycznej), Kierownikami Dystrybucji Terenowej (właściwym dla RDC) w zakresie: stwierdzonych zagrożeń i potencjalnych ryzyk, obiegu dokumentacji oraz innych obszarów dotyczących danego RDC.
  • Nadzoruje stany magazynowe, różnice inwentaryzacyjne u operatorów logistycznych i kontroluje ich zasadność.
  • W sposób natychmiastowy przekazuje informację do przełożonych o sytuacjach kryzysowych, wymagających nadzwyczajnych decyzji bądź działań.
  • Udziela wsparcia Centralnej Jednostce Administracyjnej w zakresie wymiany dokumentacji oraz procesów zachodzących na linii LSP - CJA.
  • Wykonuje inne obowiązki jakie z istotnego powodu pracodawca może powierzyć.
  • Bierze udział w aktualnych projektach cross funkcyjnych, oraz z LSP poprawiających produktywność operacji.

  Praca na tym stanowisku wymaga:

  Umiejętności specjalistyczne:
  • znajomość programów SAP/CGK/inne i środowiska Windows,
  • zdolności analityczne, praca na liczbach, wyciąganie wniosków,
  • przygotowywanie i prezentowanie rekomendacji/analiz w Power Point,
  • umiejętność negocjacji z trudnymi partnerami wewn/zewn,
  • prawo jazdy kat. B.
  Kompetencje menedżerskie
  • zdolności zarządzania zespołem bez formalnej linii podleglości – Operatorzy Logistyczni (ustalanie priorytetów, motywowanie, ocena pracy/monitoring postępów, dyscyplinowanie, udzielanie feedbacku),
  • ukierunkowanie na rezultat (decyzyjność, podejmowanie ryzyka, analiza korzyści, angażowanie zespołu),
  • komunikatywność do różnych poziomów w organizacji i do partnerów zewnętrznych (słowna i pisemna),
  • tworzenie środowiska pracy w którym docenia się różne opinie i wkład pracowników.
  Umiejętności interpersonalne
  • zorientowanie na klienta, aktywne słuchanie,
  • asertywność,
  • zarządzanie konfliktem/adresowanie sprzecznych oczekiwań,
  • umiejętność analitycznego myślenia (praca na liczbach, logiczne wnioski),
  • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,
  • umiejętność skutecznej pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku,
  • umiejętności negocjacyjne.
  Doświadczenie:
  • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe (kierunek: zarządzanie, administracja, logistyka, inne),
  • min. roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami (bezpośrednio bądź pośrednio),
  • min. 2-letnie doświadczenie w sektorze FMCG/transportu/usług logistycznych/łańcucha dostaw/zarządzania magazynami.