Administratorem zbieranych danych jest w zależności od stanowiska, na które aplikujesz Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji:

- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a także

- dla celów przyszłych rekrutacji (podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeśli zaopatrzysz swoje CV w zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6 w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych.” W takim wypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 3 lata.

Przepisy prawa zezwalają nam na przetwarzanie następujących, dotyczących Ciebie, danych osobowych:
 • imienia i nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • danych kontaktowych;
 • wykształcenia;
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowo, przez naciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym – zgoda ta dotyczy dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w przepisach prawa, np. Twojego wizerunku. Potrzebujemy takiej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, abyśmy mogli przetwarzać je legalnie. Jeśli więc nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, w związku z którym składasz dokumenty rekrutacyjne, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres w niej wskazany.

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki e-mailowej [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać podmiotom współpracującym z nami w zakresie potrzebnym do obsługi procesów rekrutacyjnych. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.

W przypadku potrzeby skontaktowania się w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, możesz to zrobić, pisząc na adres: [email protected] lub też na nasz adres pocztowy podany w pierwszym akapicie.
Imperial Tobacco Polska S.A.

Koordynator Produkcji

Imperial Tobacco Polska S.A.O firmie

 • Poznań, Przemysłowa 1, 62-080 Jankowice, Polska

 • Ważna jeszcze 10 dni
  27 Styczeń 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
 

Stań się częścią wyjątkowej kultury zarządzania
Koordynator Produkcji
Miejsce pracy: Jankowice (k. Poznania)
System pracy: ciągły

Zakres odpowiedzialności:

 • zarządzanie zespołem produkcyjnym (20-30 osób) poprzez tworzenie wysokich standardów w obszarze zarządzania wynikami, rozwoju kompetencji oraz budowania zaangażowania;
 • poszukiwanie przyczyn pojawiających się problemów oraz proponowanie i wdrażanie rozwiązań;
 • proponowanie i wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych (Lean Manufacturing);
 • budowanie kultury bezpieczeństwa;
 • raportowanie do Kierownika obszaru produkcji

Kwalifikacje i umiejętności:

 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • rozumienie procesów biznesowych oraz umiejętność komunikowania ich zespołowi;
 • orientacja na wyniki;
 • otwartość na rozwój i uczenie się nowych umiejętności;
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość podstaw Lean Manufacturing (narzędzia i metody);
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel);
 • preferowane wykształcenie wyższe;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym w rozwijającym się technologicznie parku maszynowym.

Co oferujemy?

 • umowę o pracę oraz stabilne warunki zatrudnienia
 • premię roczną tzw. „13-stkę”
 • rozwijające środowisko pracy
 • bezpłatny transport z/do Poznania i Kościana
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego czy karty sportowo-rekreacyjnej,
 • dofinansowanie do wakacji,
 • dofinansowanie do wyżywienia w stołówce firmowej

 

Po raz 9. jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i po raz 2. jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w Europie!
 

Stań się częścią wyjątkowej kultury zarządzania
Koordynator Produkcji
Miejsce pracy: Jankowice (k. Poznania)
System pracy: ciągły

Zakres odpowiedzialności:

 • zarządzanie zespołem produkcyjnym (20-30 osób) poprzez tworzenie wysokich standardów w obszarze zarządzania wynikami, rozwoju kompetencji oraz budowania zaangażowania;
 • poszukiwanie przyczyn pojawiających się problemów oraz proponowanie i wdrażanie rozwiązań;
 • proponowanie i wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych (Lean Manufacturing);
 • budowanie kultury bezpieczeństwa;
 • raportowanie do Kierownika obszaru produkcji

Kwalifikacje i umiejętności:

 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • rozumienie procesów biznesowych oraz umiejętność komunikowania ich zespołowi;
 • orientacja na wyniki;
 • otwartość na rozwój i uczenie się nowych umiejętności;
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość podstaw Lean Manufacturing (narzędzia i metody);
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel);
 • preferowane wykształcenie wyższe;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym w rozwijającym się technologicznie parku maszynowym.

Co oferujemy?

 • umowę o pracę oraz stabilne warunki zatrudnienia
 • premię roczną tzw. „13-stkę”
 • rozwijające środowisko pracy
 • bezpłatny transport z/do Poznania i Kościana
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego czy karty sportowo-rekreacyjnej,
 • dofinansowanie do wakacji,
 • dofinansowanie do wyżywienia w stołówce firmowej

 

Po raz 9. jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i po raz 2. jesteśmy wśród najlepszych pracodawców w Europie!

Ogłoszenie archiwalne