Oferta pracy

Koordynator Produktu

British American Tobacco

 • Augustów

  Augustów, podlaskie
 • ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie, opracowanie i ustalenie specyfikacji materiałowych oraz specyfikacji półproduktów i produktów gotowych zgodnych ze standardami BAT poprzez uzgodnienia z dostawcami materiałów oraz współpracę z funkcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi BAT

 • Bezpośrednia współpraca ze strukturami produkcyjnymi poprzez monitorowanie wyników jakościowych, analizę problemów materiałowych oraz koordynacja działań mających na celu eliminację strat wydajnościowych i jakościowych

 • Koordynowanie postępowania reklamacyjnego materiałów produkcyjnych

 • Tworzenie i aktualizacja procedur oraz ustalanie opisów procesów związanych z tworzeniem, walidacją, utrzymaniem i modyfikacją materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych oraz prowadzi nadzór nad ich wdrożeniem, przestrzeganiem oraz funkcjonowaniem w ramach organizacji

 • Współuczestnictwo we wdrożeniu / zmianie produktów poprzez udział w pracach zespołów projektowych jako lider projektu bądź członek grupy projektowej oraz poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia procesu rozwoju produktu w zakresie specyfikacji materiałowych, półproduktów i wyrobów gotowych

 • Koordynowanie procesów związane z walidacją materiałów i półproduktów w celu potwierdzenia możliwości użycia ich w regularnej produkcji

 • Inicjowanie / nadzorowanie / współuczestnictwo w projektach podnoszących jakość wytwarzanych produktów lub redukujących związane z nimi koszty i straty poprzez zapewnienie ciągłej poprawy i doskonalenia materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych we współpracy z dostawcami oraz funkcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi BAT

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o produkcie celem poszerzenia wiedzy współpracowników / innych funkcji i ciągłej poprawy jakości produktów

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane inżynierskie związane z technologią produkcji, jakością produkcji, statystyką, chemią lub fizyką, materiałoznawstwem lub pokrewne)

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Biegła znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel

 • Podstawowa znajomość budowy maszyn produkcyjnych SMD, PMD i FMD oraz zasad przeprowadzanych badań / analiz jakościowych

 • Umiejętność analizy danych i rozwiązywania problemów poprzez szukanie źródeł problemów i powiązań pomiędzy wieloma skorelowanymi parametrami / czynnikami

 • Znajomość narzędzi ciągłego doskonalenia

 • Podstawowa znajomość zasad planowania etapowego i monitorowania realizacji projektu w ramach zarządzania grupą projektową lub uczestnictwa w grupie projektowej

 • Umiejętność samoorganizacji pracy oraz dobrej komunikacji interpersonalnej

 • Znajomość podstaw cyklu PDCA

Mile widziane

 • Znajomość aplikacji specjalistycznych (np. SAP, ANT)

 • Wiedza z technologii produkcji, poligrafii i materiałoznawstwa

 • Wiedza w zakresie IWS

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa biblioteka

 • kawa / herbata

 • napoje

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

POZYCJA ROLI W STRUKTURZE I CELE STANOWISKA

Stanowisko jest odpowiedzialne za wsparcie produkcji w zakresie jakości materiałów produkcyjnych poprzez współpracę z dostawcami / funkcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi BAT, prowadzenie projektów poprawy materiałów, analizę i rozwiązywanie problemów, monitorowanie i obrabianie danych, zapewnienie aktualnych i tworzenie nowych standardów pracy.

British American Tobacco

At BAT we are committed to our Purpose of creating A Better Tomorrow. This is what drives our people and our passion for innovation. See what is possible for you at BAT.

Global Top Employer with 53,000 BAT people across more than 180 markets

Brands sold in over 200 markets, made in 44 factories in 42 countries

Newly established Tech Hubs building world-class capabilities for innovation in 4 strategic locations

Diversity leader in the Financial Times and International Women’s Day Best Practice winner

Seal Award winner – one of 50 most sustainable companies

Przewiń do profilu firmy