Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Koordynator projektów

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUKO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowych, w którym prowadzone są badania naukowe w zakresie astronomii. Centrum zatrudnia ponad 100 pracowników, w tym ok. 60 pracowników naukowych. Dodatkowo, Centrum prowadzi studia doktoranckie, w których uczestniczy ok. 40 doktorantów. Instytut finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne agencje, polskie i zagraniczne, finansujące badania naukowe (NCN, FNP, ERC).

Koordynator projektów

Zakres obowiązków:

 • wsparcie kierowników projektów i administracji w realizacji projektów,
 • przygotowywanie założeń koncepcyjnych realizacji projektów,
 • opracowanie harmonogramu prac z podziałem na poszczególne zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i organizacyjnych,
 • monitorowanie i ocena postępu prac wraz z szacowaniem ryzyka oraz proponowanie ewentualnych działań naprawczych,
 • sporządzanie, zarządzanie i administracja dokumentacją projektów (umowy, aneksy do umów, pisma w ramach prowadzonej korespondencji, ewidencja czasu pracy, etc.), oraz wprowadzanie danych o realizacji projektu do systemów informatycznych, w tym POL-on,
 • planowanie, wraz z kierownikiem projektu, budżetu i tworzenie kosztorysów oraz planów zamówień,
 • wsparcie procesu przygotowywania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (we współpracy z działem zamówień publicznych),
 • udział w spotkaniach z kontrahentami i zespołem projektowym (ew. prowadzenie spotkań w zastępstwie kierownika projektu),
 • negocjowanie warunków umów zawieranych z kontrahentami,
 • przygotowywanie korespondencji z instytucjami finansującymi oraz wsparcie w przygotowywaniu raportów merytorycznych i finansowych związanych z realizacją i rozliczaniem projektów,
 • zapewnienie zgodności realizacji projektów z zasadami programów instytucji finansujących, wytycznymi Instytucji Pośredniczących i zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • przygotowywanie raportów wewnętrznych dotyczących postępów z realizacji projektów,
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
 • współpraca oraz korespondowanie zarówno w j. polskim jak i angielskim,
 • wsparcie działu formalno-kadrowego w realizowanych działaniach.

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w obsłudze projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych,
 • znajomość programów MS Office - poziom średnio-zaawansowany,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • samodzielna organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Zalecane:

 • wykształcenie wyższe w zakresie administracji i/lub zarządzania,
 • studia podyplomowe funduszy europejskich,
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku ds. obsługi projektów,
 • doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętności interpersonalne (praca z naukowcami),
 • samodzielne rozwiązywanie problemów,
 • inicjatywa w podejmowaniu działań,
 • znajomość oprogramowania SL2014.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, kompetencji i zakresu obowiązków.
 • Możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji.
 • Międzynarodowe oraz wielokulturowe środowisko pracy.
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta multisport, ubezpieczenie grupowe).

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pośrednictwem przycisku aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy