Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Koordynator projektów

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUKO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowych, w którym prowadzone są badania naukowe w zakresie astronomii. Centrum zatrudnia ponad 100 pracowników, w tym ok. 60 pracowników naukowych. Dodatkowo, Centrum prowadzi studia doktoranckie, w których uczestniczy ok. 40 doktorantów. Instytut finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne agencje, polskie i zagraniczne, finansujące badania naukowe (NCN, FNP, ERC).

Koordynator projektów

Zakres obowiązków:

 • wsparcie kierowników projektów i administracji w realizacji projektów,
 • przygotowywanie założeń koncepcyjnych realizacji projektów,
 • opracowanie harmonogramu prac z podziałem na poszczególne zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i organizacyjnych,
 • monitorowanie i ocena postępu prac wraz z szacowaniem ryzyka oraz proponowanie ewentualnych działań naprawczych,
 • sporządzanie, zarządzanie i administracja dokumentacją projektów (umowy, aneksy do umów, pisma w ramach prowadzonej korespondencji, ewidencja czasu pracy, etc.), oraz wprowadzanie danych o realizacji projektu do systemów informatycznych, w tym POL-on,
 • planowanie, wraz z kierownikiem projektu, budżetu i tworzenie kosztorysów oraz planów zamówień,
 • wsparcie procesu przygotowywania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (we współpracy z działem zamówień publicznych),
 • udział w spotkaniach z kontrahentami i zespołem projektowym (ew. prowadzenie spotkań w zastępstwie kierownika projektu),
 • negocjowanie warunków umów zawieranych z kontrahentami,
 • przygotowywanie korespondencji z instytucjami finansującymi oraz wsparcie w przygotowywaniu raportów merytorycznych i finansowych związanych z realizacją i rozliczaniem projektów,
 • zapewnienie zgodności realizacji projektów z zasadami programów instytucji finansujących, wytycznymi Instytucji Pośredniczących i zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • przygotowywanie raportów wewnętrznych dotyczących postępów z realizacji projektów,
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
 • współpraca oraz korespondowanie zarówno w j. polskim jak i angielskim,
 • wsparcie działu formalno-kadrowego w realizowanych działaniach.

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w obsłudze projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych,
 • znajomość programów MS Office - poziom średnio-zaawansowany,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • samodzielna organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

Zalecane:

 • wykształcenie wyższe w zakresie administracji i/lub zarządzania,
 • studia podyplomowe funduszy europejskich,
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku ds. obsługi projektów,
 • doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętności interpersonalne (praca z naukowcami),
 • samodzielne rozwiązywanie problemów,
 • inicjatywa w podejmowaniu działań,
 • znajomość oprogramowania SL2014.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, kompetencji i zakresu obowiązków.
 • Możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji.
 • Międzynarodowe oraz wielokulturowe środowisko pracy.
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta multisport, ubezpieczenie grupowe).

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pośrednictwem przycisku aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy