Koordynator Projektu

 • Gdynia, pomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 21.01.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 20.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby do pracy na stanowisko

  Koordynator Projektu 
  Miejsce pracy: Gdynia
  Do zadań tej osoby należeć będzie:
  • kompleksowe prowadzenie procesu inwestycyjnego związanego z projektowaniem nowych osiedli mieszkaniowych do momentu uzyskania pozwolenia na budowę;
  • koordynacja prac projektowych w zakresie formalnym;
  • opiniowanie rozwiązań architektonicznych w trakcie realizacji inwestycji;
  • dbałość o sprawność projektowania i dotrzymania harmonogramów.
  Od kandydata oczekujemy:
  • wykształcenia wyższego technicznego (preferowane: architektura, budownictwo);
  • doświadczenia związanego z realizacją dużych inwestycji;
  • znajomości nowoczesnych trendów rynkowych w obszarze zagospodarowania przestrzennego i architektury;
  • komunikatywności i dobrej organizacji pracy;
  • nastawienia na jakość i detal w realizowanych projektach.
  Wybranym kandydatom oferujemy:
  • możliwość rozwoju przy realizacji prestiżowych inwestycji mieszkaniowych w Trójmieście;
  • współpracę z najlepszymi biurami architektonicznymi;
  • pracę w dynamicznym zespole;
  • stabilne zatrudnienie.
  bottom

  Aplikację zawierającą CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

  bottom

  INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ LUB BĘDĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W REKRUTACJI

  W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdyni (81-340), przy ulicy Hryniewickiego 6c/47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000504383, NIP 5861044906, REGON 190903252 (dalej zwanym „ADO”).
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na określone stanowisko pracy lub przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  5. ADO w celu usprawnienia obsługi zgłoszeń składanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

  Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  [email protected]

  Adres pocztowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grupy IK,

  ul. Hryniewickiego 6c/47, 81-340 Gdynia

  1. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od treści udzielonej zgody i może to być:

  a)       przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia bieżącej rekrutacji w związku z którą ADO wejdzie w posiadanie Państwa danych osobowych,

  b)      przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez ADO.

  1. Wobec Państwa osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz podmiotów, z którymi ADO współpracuje podczas przeprowadzania rekrutacji (osoby współpracujące z ADO w zakresie prowadzonych rekrutacji).
  3. Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.:

  a)       w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji – do czasu jej zakończenia,

  w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody.