Ta oferta pracy jest nieaktualna od 316 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator projektu

 • Sosnowiec, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-07-16

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wyższa Szkoła Humanitas

  poszukuje pracownika

  na stanowisko:

  Koordynator projektu

  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Opis stanowiska:

  • koordynacja i zarządzanie projektem EFS (RPO lub POWER);
  • organizacja zadań projektu;
  • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej;
  • promocja projektu;
  • bieżący kontakt z Partnerem Projektu;
  • organizacja szkoleń/doradztwa i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców;
  • sporządzanie wniosków o płatność (część merytoryczna);
  • wprowadzanie zmian do projektu;
  • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
  • obsługa administracyjna i logistyczna;
  • współpraca z działem rozliczeń i księgowości;
  • analiza wytycznych i regulacji prawnych dotyczących funduszy;
  • korespondencja z Instytucją Pośredniczącą.

  Wymagania:

  • co najmniej 2 letnie doświadczenie z zakresu zarządzania/współzarządzania projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych (preferowany EFS);
  • wykształcenie wyższe;
  • znajomość zasad wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS
  • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych (w tym POWER, RPO);
  • samodzielność, dyspozycyjność i dokładność;
  • nastawienie na pracę zespołową;
  • biegła obsługa pakietu MS Office;
  • kreatywność projektowa;
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
  • doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • stanowisko z możliwością stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów EFS;
  • możliwość rozwoju;
  • miłą i motywującą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie;
  • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy.

  CV i list motywacyjny należy przesłać poprzez przycisk aplikowania w terminie do dnia 05.08.2018 r.


  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1). Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania oraz że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom."

  Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanitas ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, [email protected], tel. 32 3631200,
  2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail [email protected],
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu,
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie Pana/Pani podanie o pracę będzie przechowywane i wykorzystane na potrzeby ewentualnego zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu,
  5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania,
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
  • sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa.
  1. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia procedury rekrutacyjnej, zmierzającej do uzyskania zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu,
  2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.