Ta oferta pracy jest nieaktualna od 217 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

koordynator projektu (specjalizacja: zarządzanie programem nowoczesnych pojazdów szynowych)

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 17.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołana w celu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pośredniczymy w przekazywaniu środków unijnych i budżetowych podmiotom publicznym i prywatnym, które realizując projekty z obszaru badań i rozwoju przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. W Centrum wspieramy innowatorów, łączymy naukę z biznesem i doceniamy różnorodność, dlatego naszymi pracownikami zostają zarówno osoby z sektora prywatnego jak i publicznego, o różnym doświadczeniu zawodowym i wykształceniu. Ważne jest dla nas, by kandydaci posiadali nie tylko wiedzę i umiejętności niezbędne na danym stanowisku, ale także aby swoim działaniem wzbogacali kulturę naszej organizacji.
   
  W najbliższym czasie planujemy uruchomić nowy program badawczo-rozwojowy, którego celem będzie stworzenie innowacyjnych pojazdów szynowych. Program ten będzie realizowany przy wykorzystaniu formuły partnerstwa innowacyjnego (nowy tryb zamówień w ramach prawa zamówień publicznych). W związku z tym, szukamy osoby, która ma ambicje i chęci dołączenia do naszego zespołu jako:
  koordynator projektu
  (specjalizacja: zarządzanie programem nowoczesnych pojazdów szynowych)

  Miejsce pracy: Warszawa-Centrum
  Numer referencyjny: DRIM_01_S1_18

   

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za opracowanie programu B+R –nowoczesnych pojazdów szynowych (Luxtorpeda) oraz za jego kompleksową koordynację i realizację.

  Do najważniejszych zadań na koordynatora projektu należeć będą:

  • zdefiniowanie zakresu programu badawczego oraz określenie jego szczegółów operacyjnych,
  • przygotowanie i udział w postępowaniu przetargowym (w  ramach partnerstwa innowacyjnego, nowego trybu pzp), którego celem będzie wyłonienie wykonawców prac B+R,
  • aktywne (finansowe i merytoryczne) zarządzanie programem, wraz z nadzorem nad projektami badawczymi realizowanymi w jego ramach przez wyłonionych wykonawców,
  • pełnienie funkcji ambasadora programu, nawiązywanie i utrzymywanie sieci kontaktów, umożliwiającej sprawne zarządzanie programem badawczym oraz transfer wyników do ostatecznych odbiorców.
  Od kandydatów oczekujemy:
  • wykształcenia wyższego, preferowane wykształcenie techniczne,
  • wiedzy i co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze kolejnictwa,
  • co najmniej 2-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami,
  • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się, w tym również w obszarze merytorycznym związanym z kolejnictwem (poziom min. B2),
  • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, łatwości nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
  • samodzielności i inicjatywy,
  • umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, analizowania, interpretowania i prezentowania informacji, formułowania wniosków i rekomendacji,
  • doświadczenia związanego z wystąpieniami publicznymi,
  • dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dyspozycyjności, gotowości do wyjazdów służbowych i pracy w elastycznych godzinach,
  • nienagannej postawy etycznej.

  Dodatkowymi atutami będą:

  • znajomość prawa zamówień publicznych,
  • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych,
  • międzynarodowe doświadczenie badawcze/naukowe,
  • doświadczenia w opracowywaniu nowych technologii i/lub w ich wdrożeniach na rynek komercyjny.

  Oferujemy:

  • unikatową okazję do zarządzania innowacyjnym programem badawczym realizowanym w nowej formule partnerstwa innowacyjnego,
  • wsparcie mentorskie oraz kompleksowe szkolenie z prowadzenia projektów badawczych w modelu DARPA,
  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – z możliwością częściowej pracy zdalnej,
  • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego. 
  Kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem przycisku
  Aplikuj do 3 czerwca 2018 roku.


  NCBR jest otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, spełniających wymagania rekrutacyjne.

  Informacje dotyczące wynagrodzenia znajdują się w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 182 poz. 1085).

  Zgodnie z ustawą o NCBR, po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji, na stronie internetowej Centrum w BIP publikowana jest lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

  Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.