1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni    przy Al. Zwycięstwa 253, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089460, tel.: 58 624 83 52, e-mail: [email protected]), a także Vectra Serwis sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 253, Vectra Investments Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.
 1. W zakresie realizacji Pani/Pana praw związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe, obejmujące informacje zawarte przez Panią/Pana w cv oraz w liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu:
a) podjęcia decyzji w zakresie zaoferowania zatrudnienia/nawiązania współpracy na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym grupom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, innym spółkom z Grupy Kapitałowej VECTRA;
b) innym podmiotom, tj. np. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 1. Pani/Pana dane pozyskane w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą przetwarzane będą przez  okres 24 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do danych, ich poprawiania oraz otrzymywania kopii tych danych;
b) usunięcia danych, jeśli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem nie jest konieczne przetwarzanie wszystkich Pani/Pana danych lub nie chce Pani/Pan, aby Administrator jakiekolwiek Pani/Pana dane usunął, ponieważ są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) złożenia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację na podstawie Pani/Pana prawnie uzasadnionego interesu;
e) do przenoszenia swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
f) złożenia skargi do organu nadzorczego;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 1. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody oraz podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem wszczęcia wobec Pani/Pana zgłoszenia procedury rekrutacyjnej.
 1. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody poprzez umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) następującego oświadczenia:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez VECTRA SA, a także przekazanie tych danych Spółkom Grupy VECTRA w celu realizacji bieżącej rekrutacji. Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania”

VECTRA S.A.

Koordynator Salonu Firmowego

VECTRA S.A.O firmie

VECTRA S.A.

Kijowska 46

Bydgoszcz

KOORDYNATOR
SALONU FIRMOWEGO
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Jeśli chcesz dołączyć do grona osób tworzących dynamicznie zmieniający się rynek telekomunikacyjny i masz ambicje uczestniczenia w realizacji ciekawych projektów, zgłoś swoją kandydaturę.

Vectra

to wiodący na rynku ogólnopolski kablowy operator telekomunikacyjny, który oferuje klientom pakiet nowoczesnych usług. Wieloletnie doświadczenie firmy, bogata oferta oraz systematyczny rozwój ugruntowały jej silną pozycję w branży. Rynek telekomunikacyjny, w którym działa zmienia się dynamicznie, wymaga ciągłego doskonalenia usług i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z różnych obszarów biznesowych. Dotychczasowy sukces Vectry to przede wszystkim wynik zaangażowania i kreatywności całego zespołu, któremu firma daje możliwość rozwoju zawodowego na wielu płaszczyznach.

Czym się będziesz zajmować:

 • realizacją wyznaczanych planów sprzedaży oraz planów utrzymania stanu klientów,
 • organizowaniem sprzedaży wszystkich produktów Spółki, poprzez sprzedaż pośrednią realizowaną w podległym Salonie Firmowym,   
 • realizacją lokalnych działań promocyjnych i marketingowych,
 • zarządzaniem podległym zespołem (coaching, motywacja, szkolenia, kontrola, ocenianie) i powierzonym majątkiem,
 • przygotowywaniem raportów sprzedaży i konkurencji oraz kreatywnością w podejmowaniu działań sprzedażowo – obsługowych,
 • kształtowaniem wysokiej jakości pracy podległego Salonu Firmowego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem sprzedażą i podległym zespołem,
 • wykształcenia średniego, mile widziane wyższe,
 • umiejętności działania pod presją czasu,
 • umiejętności egzekwowania realizacji zadań,
 • orientacji na wyniki,
 • samodzielności w działaniu, kreatywności, odpowiedzialności oraz dobra organizacji pracy,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej.

Co oferujemy:

  • interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży
  • ciekawą i miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole
 
  • przyjazne środowisko pracy w nowoczesnym otoczeniu
  • dofinansowanie do karty Multisport oraz dostęp do atrakcyjnej oferty pracowniczej
 
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • atrakcyjny system premiowy
 

Prześlij CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

W tytule wpisz odpowiednią nazwę stanowiska.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Vectra

to wiodący na rynku ogólnopolski kablowy operator telekomunikacyjny, który oferuje klientom pakiet nowoczesnych usług. Wieloletnie doświadczenie firmy, bogata oferta oraz systematyczny rozwój ugruntowały jej silną pozycję w branży. Rynek telekomunikacyjny, w którym działa zmienia się dynamicznie, wymaga ciągłego doskonalenia usług i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z różnych obszarów biznesowych. Dotychczasowy sukces Vectry to przede wszystkim wynik zaangażowania i kreatywności całego zespołu, któremu firma daje możliwość rozwoju zawodowego na wielu płaszczyznach.

KOORDYNATOR
SALONU FIRMOWEGO

Czym się będziesz zajmować:

 • realizacją wyznaczanych planów sprzedaży oraz planów utrzymania stanu klientów,
 • organizowaniem sprzedaży wszystkich produktów Spółki, poprzez sprzedaż pośrednią realizowaną w podległym Salonie Firmowym,   
 • realizacją lokalnych działań promocyjnych i marketingowych,
 • zarządzaniem podległym zespołem (coaching, motywacja, szkolenia, kontrola, ocenianie) i powierzonym majątkiem,
 • przygotowywaniem raportów sprzedaży i konkurencji oraz kreatywnością w podejmowaniu działań sprzedażowo – obsługowych,
 • kształtowaniem wysokiej jakości pracy podległego Salonu Firmowego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem sprzedażą i podległym zespołem,
 • wykształcenia średniego, mile widziane wyższe,
 • umiejętności działania pod presją czasu,
 • umiejętności egzekwowania realizacji zadań,
 • orientacji na wyniki,
 • samodzielności w działaniu, kreatywności, odpowiedzialności oraz dobra organizacji pracy,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej.

Co oferujemy:

  • interesującą pracę w rozwijającej się organizacji, o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży
  • ciekawą i miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole
 
  • przyjazne środowisko pracy w nowoczesnym otoczeniu
  • dofinansowanie do karty Multisport oraz dostęp do atrakcyjnej oferty pracowniczej
 
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • atrakcyjny system premiowy
 

Prześlij CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

W tytule wpisz odpowiednią nazwę stanowiska.

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeśli chcesz dołączyć do grona osób tworzących dynamicznie zmieniający się rynek telekomunikacyjny i masz ambicje uczestniczenia w realizacji ciekawych projektów, zgłoś swoją kandydaturę.

Ogłoszenie archiwalne