Ta oferta pracy jest nieaktualna od 207 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator Sekcji Realizacji Montaży

 • mazowieckie
 • Kierownik
 • 30.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Icopal Awak Sp. z o.o.
  w Buku k / Poznania
  ul. Dobieżyńska 56
   
  poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
  Koordynator Sekcji Realizacji Montaży
  miejsca pracy: Buk k / Poznania

   

  ZADANIA

  • Sporządzanie, monitorowanie i bieżące aktualizowanie Harmonogramu dostaw i prac montażowych na podstawie przekazywanych przez Handlowców umów i zamówień oraz uzgodnień z Klientami.
  • Koordynowanie wysyłek i montaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Dokonywanie niezbędnych uzgodnień z Managerem Sekcji Realizacji Montaży / Kierownikiem Grup Montażowych / Kierownikiem Robót ze strony Zamawiającego w zakresie organizacji robót.
  • Organizowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia prac montażowych.
  • Kontrola montaży na wybranych obiektach oraz przeprowadzanie prób działania oraz odbiorów robót.
  • Sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych i przekazywanie ich Handlowcom.
  • Bieżące raportowanie do bezpośrednich przełożonych oraz wyznaczonych Działów.
  • Współpraca ze Specjalistą ds. Serwisu i Gwarancji w zakresie rozpatrywania reklamacji.

  WYMAGANIA

  • Wykształcenie średnie budowlane lub wyższe techniczne (budownictwo, mechanika, architektura).
  • Komunikatywność i umiejętność budowania silnych i długotrwałych relacji z klientami.
  • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
  • Prawo jazdy kat. B.

  OFERUJEMY

  • Możliwość pracy w jednym z największych międzynarodowych koncernów branży bitumicznej i hydroizolacyjnej.
  • Dużą samodzielność działania.
  • Wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników handlowych.
  • Niezbędne narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop i samochód służbowy.
  Oferty (c.v., list motywacyjny) prosimy przesłać klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj

  Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, zamieszczonego w CV zdjęcia (wizerunku) oraz innych danych zawartych w CV na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego na stanowisko Koordynatora Sekcji Realizacji Montaży w Icopal Awak Sp. z o.o., co będzie wpływać na bardziej efektywne jego przeprowadzenie w tym ułatwienie komunikacji z Pracodawcą.

  Na podstawie Art. 81 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

  a) administratorem moich danych osobowych jest Icopal Awak Sp. z o.o. z siedzibą w Buku k/Poznania przy ul. Dobieżyńskiej 65, nr KRS 0000084935, a podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne;;

  b) moje dane zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;

  c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  d) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;;

  e) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji moje dane osobowe będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w Icopal sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 169/197, KRS 000645070;

  f) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

  h) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele;

  i) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia potencjalnego pracodawcy z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania

  j) potencjalny pracodawca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.