Klauzula informacyjna – proces rekrutacji:

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest FM Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Podole 76, 30-394 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000751860. Ponadto, informujemy, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez FM Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko bieżące, zgodnie z wyrażoną dobrowolnie przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom FM Solutions Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Pani/Pana dane osobowe w wyżej opisanym celu będą przetwarzane:
 1. do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
 2. do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (dotyczy wyłącznie przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji)
 3. lub do czasu odwołania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w poszczególnym celu (dotyczy każdego przypadku).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału
  w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany.
FM SOLUTIONS Sp. z o.o.

Koordynator serwisu HVAC

FM SOLUTIONS Sp. z o.o.O firmie

FM SOLUTIONS Sp. z o.o.

Podole 76

Kraków

FM Solutions spółka z ograniczona odpowiedzialnością  działa w zakresie technicznej obsługi nieruchomości. Wyznacza w tej dziedzinie najwyższe standardy poprzez zagwarantowanie wysokiego poziomu usług wykonywanych przez wykwalifikowany personel oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań serwisowych i informatycznych. Oferowane usługi maja charakter kompleksowy: firma projektuje, wykonuje i serwisuje instalacje budowlane, kompleksowo realizuje instalacje klimatyzacji, wentylacji, przeciwpożarowe, wodno-kanalizacyjne, niskoprądowe, elektroinstalacyjne, automatyki budynkowej i telewizji przemysłowej oraz usługi utrzymania czystości. Ważna dla firmy jest praca zespołowa, a osoby w niej zatrudnione chętnie dzielą się wiedzą ze współpracownikami. Kładziemy nacisk na wzajemny szacunek oraz otwartą wymianę poglądów. 

Mając na uwadze ciągły dynamiczny rozwój, aktualnie poszukiwany jest pracownik na stanowisko:

Koordynator serwisu HVAC
Miejsce pracy: Kraków

Obowiązki:

 • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przeglądów urządzeń i instalacji HVAC,
 • Wyceny usług konserwacji, serwisu i napraw urządzeń i instalacji HVAC,
 • Wsparcie techniczne dla Klientów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku Wentylacja i Klimatyzacja (lub pokrewne),
 • Pracowitość,
 • Chęć poszerzania praktycznej wiedzy z zakresu HVAC,
 • Komunikatywność,
 • Kultura osobista,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Doświadczenie w serwisowaniu lub montażu systemów HVAC,
 • Doświadczenie na stanowisku koordynatora serwisu HVAC.

Oferujemy:

 • Możliwość nabycia praktycznej wiedzy dotyczącej działania instalacji i urządzeń HVAC,
 • Stałą stabilną pracę,
 • Jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w szkoleniach branżowych,
 • Możliwość dalszego rozwoju,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Kartę Benefit oraz Pakiet Medyczny.

Aplikacje prosimy wysyłać klikając Aplikuj

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Klauzula zgody do CV

 • Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli, koniecznej na potrzeby bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FM Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.).

 • Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – w razie takiego życzenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FM Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)).

FM Solutions spółka z ograniczona odpowiedzialnością  działa w zakresie technicznej obsługi nieruchomości. Wyznacza w tej dziedzinie najwyższe standardy poprzez zagwarantowanie wysokiego poziomu usług wykonywanych przez wykwalifikowany personel oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań serwisowych i informatycznych. Oferowane usługi maja charakter kompleksowy: firma projektuje, wykonuje i serwisuje instalacje budowlane, kompleksowo realizuje instalacje klimatyzacji, wentylacji, przeciwpożarowe, wodno-kanalizacyjne, niskoprądowe, elektroinstalacyjne, automatyki budynkowej i telewizji przemysłowej oraz usługi utrzymania czystości. Ważna dla firmy jest praca zespołowa, a osoby w niej zatrudnione chętnie dzielą się wiedzą ze współpracownikami. Kładziemy nacisk na wzajemny szacunek oraz otwartą wymianę poglądów. 

Mając na uwadze ciągły dynamiczny rozwój, aktualnie poszukiwany jest pracownik na stanowisko:

Koordynator serwisu HVAC

Obowiązki:

 • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przeglądów urządzeń i instalacji HVAC,
 • Wyceny usług konserwacji, serwisu i napraw urządzeń i instalacji HVAC,
 • Wsparcie techniczne dla Klientów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku Wentylacja i Klimatyzacja (lub pokrewne),
 • Pracowitość,
 • Chęć poszerzania praktycznej wiedzy z zakresu HVAC,
 • Komunikatywność,
 • Kultura osobista,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Doświadczenie w serwisowaniu lub montażu systemów HVAC,
 • Doświadczenie na stanowisku koordynatora serwisu HVAC.

Oferujemy:

 • Możliwość nabycia praktycznej wiedzy dotyczącej działania instalacji i urządzeń HVAC,
 • Stałą stabilną pracę,
 • Jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w szkoleniach branżowych,
 • Możliwość dalszego rozwoju,
 • Udział w ciekawych projektach,
 • Kartę Benefit oraz Pakiet Medyczny.

Aplikacje prosimy wysyłać klikając Aplikuj

Klauzula zgody do CV

 • Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli, koniecznej na potrzeby bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FM Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.).

 • Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – w razie takiego życzenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FM Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne