Ta oferta pracy jest nieaktualna od 165 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator serwisu

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  KOORDYNATOR SEWISU
  Miejsce pracy: Poznań

  Z SUKCESAMI DZIAŁAMY NA DYNAMICZYNYM RYNKU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

   Tworzymy rozwiązania dla czołowych korporacji w sektorze B2B i w związku z ciągłym rozwojem potrzebujemy właśnie Ciebie!

  CO OFERUJEMY:

  • Kartę Multisport
  • Ubezpieczenie grupowe
  • Szkolenia
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Pyszną kawę
  • Nowoczesne narzędzia pracy
  • Bogato wyposażona biblioteka
  • Casual Friday
  • Relax room
  • Pakiet medyczny

  ZADANIA:

  • Koordynowanie zleceń montażowych i serwisowych
  • Budowanie dobrych i trwałych relacji z klientem
  • Sprawna i efektywna obsługa zleceń od klienta
  • Efektywne poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach niestandardowych

  WYMAGANIA:

  • Doświadczenie w obsłudze klienta
  • Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność
  • Umiejętność kreatywnego i nieszablonowego myślenia

  MILE WIDZIANE:

  • Znajomość systemów niskoprądowych np. systemów alarmowych, telewizji dozorowej, kontroli dostępu

  CO OFERUJEMY

  • kartę multisport
  • ubezpieczenie grupowe
  • szkolenia
  • zajęcia z języka angielskiego
  • nowoczesne narzędzia pracy
  • bogato wyposażona biblioteka
  • pakiet medyczny
  • relax room
  • casual Friday

   

  Jeśli chcesz realizować cele, które dadzą Ci satysfakcje i pracować
  z ludźmi, którzy pozwolą Ci się rozwinąć.

  NIE CZEKAJ APLIKUJ !



  Jeśli chcesz realizować cele, które dadzą Ci satysfakcję i pracować z ludźmi, którzy pozwolą Ci się rozwinąć, cenisz nowoczesne narzędzia pracy

  NIE CZEKAJ
  APLIKUJ!

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Signal Group sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu (61-441),        ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 327916 posiadająca NIP: 7822491921, REGON: 301083148.

  Kontakt:

  Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań, telefonicznie: 61 871 05 70, lub mailowo: [email protected]

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected],

  Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „rozporządzenie”) w celu obecnej rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1f) rozporządzenia do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Twojego możliwego przyszłego pracodawcy, tj. w tym w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa Twojego i innych osób przebywających w miejscach monitorowanych,
  • ochrony własności Twojej, naszej i naszych klientów.

  Stosownie do art. 6 ust. 1a) rozporządzenia na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać:

  • Twoje dane osobowe inne niż te, których możemy żądać jako pracodawca, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań,
  • Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji w Grupie Signal na to samo lub inne stanowiska

  Podczas procesu rekrutacji przeprowadzamy badania kompetencji i umiejętności, w celu poznania poziomu Twoich kompetencji względem oczekiwań w naszej firmie, w tym celu, jeśli wyrazisz na to zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a) możemy przetwarzać o Tobie dane behawioralne. Danych tych nie ujawniamy bez Twojej zgody.

  Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym:

  -   firmom obsługującym nasze systemy informatyczne,

  -  firmom zapewniającym nam hosting strony internetowej, za pośrednictwem której wysyłasz nam swoje CV,

  -   firmom świadczącym nam usługi najmu przestrzeni serwerowej,

  -   firmie obsługującej nasz proces rekrutacyjny – Signal Finance sp. z o.o.

  -    Administratorowi strony internetowej - Signal Group sp. z o.o. sp.k.,

  -    jeśli wyraziłeś zgodę, abyśmy przechowywali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji w Grupie Signal, możemy przekazać Twoje dane osobowe spółkom z grupy.

  Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a także przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą powstać na etapie rekrutacji.

  Twoje prawa:

  1)            Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.

  2)            Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas.

  3)            Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  4)            W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.

  5)            Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

  6)            Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   

  Dobrowolność podania danych osobowych:

  Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji może uniemożliwić rozpatrzenia Twojego zgłoszenia w ramach postępowania rekrutacyjnego.

   

  Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.