Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce („Bank”) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 78.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:
- wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- spółki z grupy kapitałowej Banku. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (www.rbinternational.com),
- podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
- firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.
Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z infrastruktury IT. Dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich, wyłącznie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 2 lat licząc od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
- do zakończenia rekrutacji w związku z którą kandydat aplikował do Banku – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
- przez okres 5 lat od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata, dotyczy danych osób zatrudnionych w Banku po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji
Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO).
W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Wszelkie wątpliwości lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, możesz kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres:
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Inspektor Ochrony Danych
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Koordynator Testów

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w PolsceO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Grzybowska 78

Warszawa

top
Grupa Raiffeisen jest jedną z wiodących grup Bankowych w Europie środkowo-wschodniej.
W związku z rozwojem Raiffeisen Market and Investment Banking Group Delivery Center poszukujemy kandydatów, którzy dołączą do naszej organizacji na stanowisko:
Koordynator Testów
Miejsce pracy: Warszawa

Twoja praca:

 • Opracowywanie planów i harmonogramów manualnych i automatycznych oraz raportowanie przebiegu testów,
 • Przeprowadzanie testów we wdrażanych w projektach biznesowych oraz w procesie poprawy błędów,
 • Szkolenie użytkowników i udział w przygotowywaniu dokumentacji użytkownika,
 • Wsparcie w tworzeniu i udoskonalaniu procesu testowania, rekomendacja rozwiązań usprawniających pracę,
 • Współpraca z działem deweloperskim

Twój kapitał:

 • Doświadczenie w realizacji testów manualnych i automatycznych,
 • Znajomość technologii i narzędzi do testowania i automatyzacji testów,
 • Znajomość standardów testowania,
 • Rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne,
 • Znajomość MS Excel, Jira, Confluence,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1).

Twój zysk:

 • Interesująca i stabilna praca w ścisłym centrum Warszawy,
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej instytucji finansowej,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Multikafeteria (Karta Multisport, bilety do kina, teatru, bony do sklepów itd.),
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Możliwość pracy z domu,
 • Praca w systemie operacyjnym Linux,
 • Dostęp do szkoleń e-learning,
 • Nauka języka obcego,
 • Owocowe poniedziałki,
 • Wyjazdy integracyjne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
aplikuj
Grupa Raiffeisen jest jedną z wiodących grup Bankowych w Europie środkowo-wschodniej.
W związku z rozwojem Raiffeisen Market and Investment Banking Group Delivery Center poszukujemy kandydatów, którzy dołączą do naszej organizacji na stanowisko:
Koordynator Testów

Twoja praca:

 • Opracowywanie planów i harmonogramów manualnych i automatycznych oraz raportowanie przebiegu testów,
 • Przeprowadzanie testów we wdrażanych w projektach biznesowych oraz w procesie poprawy błędów,
 • Szkolenie użytkowników i udział w przygotowywaniu dokumentacji użytkownika,
 • Wsparcie w tworzeniu i udoskonalaniu procesu testowania, rekomendacja rozwiązań usprawniających pracę,
 • Współpraca z działem deweloperskim

Twój kapitał:

 • Doświadczenie w realizacji testów manualnych i automatycznych,
 • Znajomość technologii i narzędzi do testowania i automatyzacji testów,
 • Znajomość standardów testowania,
 • Rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne,
 • Znajomość MS Excel, Jira, Confluence,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1).

Twój zysk:

 • Interesująca i stabilna praca w ścisłym centrum Warszawy,
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej instytucji finansowej,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Multikafeteria (Karta Multisport, bilety do kina, teatru, bony do sklepów itd.),
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Możliwość pracy z domu,
 • Praca w systemie operacyjnym Linux,
 • Dostęp do szkoleń e-learning,
 • Nauka języka obcego,
 • Owocowe poniedziałki,
 • Wyjazdy integracyjne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne