Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynator Transportu Kurierskiego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 22.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Koordynator ds.Transportu Kurierskiego

  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: 6070
  DHL W LICZBACH

  41 jednostek
  w Polsce
  50 mln paczek rocznie
  20% osób pracuje z nami ponad 10 lat
  OFERUJEMY
   
  stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  bogaty pakiet socjalny (m.in wczasy pod gruszą, premia świąteczna, dofinansowanie do sportu i rekreacji, pożyczki dla pracowników); dbamy także o najmłodszych (prezenty z okazji narodzin dziecka, prezenty dla pierwszoklasistów, imprezy z okazji dnia dziecka, konkursy świąteczne dla dzieci),
  troska o Twoje zdrowie (ubezpieczenie na życie, dostęp do opieki medycznej na preferencyjnych warunkach, bezpłatne szczepienia przeciw grypie),
  nagrody za staż i zaangażowanie (wyróżnienia jubileuszowe, konkursy - Człowiek Kwartału, Człowiek Roku),
  wsparcie Twojego rozwoju – w 2018 roku ok. 390 osób awansowało dzięki rekrutacjom wewnętrznym; posiadamy 24 autorskie szkolenia wewnętrzne oraz narzędzia wspierające Cię w planowaniu rozwoju, a osoby z najwyższym potencjałem są włączane do Programu Talenty,
  zniżki pracownicze na usługi/produkty firmy dostęp do platformy rabatowej.

  TWOJA ROLA:

   

  • zarządzanie, organizowanie i codzienne monitorowanie aktywności kurierskich w zakresie doręczania i odbioru przesyłek zgodnie ze standardami firmy,
  • motywowanie, rozwijanie kurierów w celu zapewnienia maksymalnej wydajności,
  • przeprowadzanie regularnych jazd kontrolnych z podległymi pracownikami,
  • zapewnienie właściwego sposobu wykorzystywania powierzonego mienia,
  • terminowe rozliczanie kurierów oraz przeprowadzanie egzaminów praktycznych kurierów.

  NASZE OCZEKIWANIA:

   

  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
  • umiejętność kierowania i motywowania podległego zespołu,
  • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej i innych,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • doświadczenie w obsłudze Klientów oraz silna orientacja na Klienta,
  • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
  • znajomość obsługi komputera (MS Office),
  • prawo jazdy kat. B,
  • wykształcenie minimum średnie.
  bottom

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – [dalej jako RODO] informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (dalej jako: Administrator Danych Osobowych) z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, tel. +48 22 565 00 00.
  • we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod wskazanym wyżej adresem lub elektronicznie na adres: [email protected].
  • będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO.
  • w przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych dostarczysz nam więcej informacji niż były one wymagane w ogłoszeniu i ograniczone przepisami prawa oznacza to wyrażenie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
  • w przypadku wyrażenia osobnej zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • w przypadku wyrażenia osobnej zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom ściśle współpracującym z Administratorem Danych Osobowych (przewoźnikom, service partnerom), w celu przedstawienia im Pani/Pana kandydatury w celu świadczenia usług na rzecz Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem wskazanych podmiotów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: w odniesieniu do bieżącej rekrutacji: 6 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego, w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji: 24 miesiące. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji w oparciu o wyrażoną zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, poprzez wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy dostarczyłeś nam dane w szerszym zakresie niż było to wymagane w procesie rekrutacyjnym (wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie poprzez wyraźne działanie potwierdzające) dane osobowe będą przetwarzane  do czasu wycofania zgody lub retencji dokumentacji rekrutacyjnej.
  • odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora Danych Osobowych w procesie rekrutacji (wsparcie w zakresie IT) a także przewoźnicy świadczący usługi przewozu na rzecz DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne nie mniej ich niepodanie wiązać się będzie z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych
  • posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciw;
  • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • oświadczenie o cofnięciu zgody, wniesieniu sprzeciwu lub związane z realizacją pozostały przysługujących Pani/Panu praw prosimy kierować w formie pisemnej na wskazany wyżej adres Administratora Danych Osobowych lub elektronicznej na adres: [email protected];

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o., w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych podmiotom współpracującym z DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (przewoźnikom, service partnerom), w celu zaproponowania mojej kandydatury tym podmiotom do świadczenia usług na rzecz DHL Parcel Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem wskazanych podmiotów.