Oferta pracy

Koordynator Transportu

Amazon Europe CoreO firmie

 • Świebodzin

  Świebodzin, lubuskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

Twoje obowiązki będą dość różnorodne. Poza realizowaniem pojedynczych zadań konieczne będzie dogłębne zrozumienie symulacji analitycznych i procesów szacowania. W związku z tym wymagamy zdolności do szybkiego zrozumienia wpływu najważniejszych tendencji rynkowych na prowadzoną działalność oraz sprawnego podejmowania trafnych decyzji na podstawie dostępnych informacji.

Twoje zadania będą obejmować przedstawianie sprawozdań i analiz przygotowywanych przy użyciu różnych narzędzi, portali i szczegółowych raportów. Konieczne będzie stosowanie typowego dla naszej firmy podejścia do systemów i procesów opartego na rozwiązaniach. Będziesz brać pod uwagę całościowy przegląd sytuacji poprzez pobieranie danych i raportów o wskaźnikach z różnych baz danych (Excel, Access, SQL itp.). Ponadto zajmiesz się sporządzaniem bieżących raportów i analiz. Krótko mówiąc, musisz wykazywać spore zdolności analityczne oraz dorównującą im elastyczność.

Gdy już poznasz wskaźniki wydajności, będziesz wykorzystywać tę cenną wiedzę do wspierania zespołu w osiąganiu lepszych wyników. Aby móc osiągnąć ten cel, będziesz także systematycznie zgłaszać każdą przeszkodę i niezgodność odpowiednim Managerom i zespołom oraz wdrażać rozwiązania umożliwiające prawidłową realizację zadań. Twój zespół będzie regularnie współpracował z zespołami ds. technologii Amazon w celu zapoznania się z wymaganiami firmy i różnych działów, w tym z wymaganiami dotyczącymi modyfikacji systemów oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w Twoim zespole.

Będziesz również prowadzić uprzejmą i profesjonalną komunikację z klientami zewnętrznymi , czyli przewoźnikami, sprzedawcami i dostawcami, oraz wewnętrznymi, czyli pracownikami z działu Retail, Finance, Software Support i Fulfillment Center. Umiejętności komunikacyjne przydadzą Ci się także na cotygodniowych zebraniach zespołu, podczas których będziesz prezentować najważniejsze ustalenia z poprzedniego tygodnia w sposób zorganizowany i wyczerpujący zagadnienie. Co więcej, zadbasz o nieustające zadowolenie klientów z obsługi, wspierając zespoły działające w trybie całodobowym.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia licencjackie lub równoważne wykształcenie; osiągnięcie doskonałych wyników podczas studiów, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów wiedzy jak logistyka, łańcuch dostaw, matematyka, nauki ścisłe lub inżynieria

 • Dobra organizacja oraz umiejętność sporządzania, omawiania i interpretowania dużych wolumenów danych

 • Doskonała znajomość zaawansowanych funkcji programu Excel (łącznie z tabelami przestawnymi i wyszukiwaniem pionowym)

 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; znajomość innych języków europejskich będzie dodatkowym atutem

 • Doskonale rozwinięta zdolność do pracy w zespole oraz świetne umiejętności komunikacyjne pozwalające uwzględnić dostosowanie środków komunikacyjnych do poziomu hierarchii w organizacji, na jakim znajduje się stanowisko rozmówcy, a także zdolności interpersonalne i umiejętność budowania relacji

 • Duże doświadczenie w pracy w dynamicznym środowisku operacyjnym, logistycznym, handlu elektronicznego lub łańcucha dostaw

 • Znaczne doświadczenie w pracy w dziale operacyjnym/łańcucha dostaw/logistyki/handlu elektronicznego będzie dodatkowym atutem

 • Zaawansowane umiejętności obsługi programów pakietu MS Office, w tym programu Excel, PowerPoint, Outlook i Word, oraz umiejętność wykonania analizy dla hurtowni danych

Mile widziane

 • Ukończone studia magisterskie z zakresu działań operacyjnych, badań, inżynierii lub zarządzania łańcuchem dostaw

 • Doświadczenie w stosowaniu metodyki Six Sigma lub Lean będzie dużym atutem

 • Podstawowe doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw i w pracy z koncepcjami transportowymi: prognozowanie, planowanie, optymalizacja, logistyka, funkcjonowanie dostaw, negocjacje z przewoźnikami, zarządzanie stanem magazynów, standardowe procedury operacyjne

Amazon Europe Core

W Amazon wspólnie tworzymy przyszłość. Od chwili założenia naszej firmy w 1995 roku każdego dnia się rozwijamy.

Europejskie centrum operacji transportowych to nasze najważniejsze centrum umożliwiające kontrolę wszystkich kwestii związanych z transportem i logistyką na całym kontynencie. Realizacja dostaw krajowych i zagranicznych wymaga uwagi, troski i staranności, jakiej wszyscy oczekują po Amazon. Nadrzędnym celem tego zespołu jest ciągłe dbanie o najwyższy poziom zadowolenia naszych klientów.

Przewiń do profilu firmy

Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.