Ta oferta pracy jest nieaktualna od 262 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Koordynatora Materiałów Reklamowych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 04.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. poszukują do pracy w Dziale Marketingu Operacyjnego:

  Koordynatora Materiałów Reklamowych

  KM/06/2018

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za realizację planu materiałów promocyjnych (drukowanych i gadżetów) zgodnie z wyznaczonymi celami kampanii marketingowych, a w szczególności za:

  • Zarządzanie planem materiałów promocyjnych i gadżetów zaplanowanych w kampaniach marketingowych;
  • Przygotowanie lub koordynację i nadzór nad przebiegiem procesu tworzenia drukowanych i elektronicznych materiałów marketingowych;
  • Koordynację procesu wytwarzania materiałów promocyjnych zaplanowanych w kampaniach marketingowych na zewnątrz Firmy - współpraca z agencjami reklamowymi;
  • Współpracę z dostawcami i agencjami reklamowymi , aktualizację danych w planie materiałów promocyjnych i gadżetów, rekomenduje wybór najkorzystniejszej oferty;
  • Prawidłowy obieg oraz poprawność dokumentów (umowy, prawa autorskie);
  • Monitoring realizacji zleconej produkcji materiałów marketingowych.

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe;
  • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
  • Mile widziana dobra znajomość pakietu Adobe CS6 (InDesign, Photoshop, Illustrator);
  • Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność wyznaczania priorytetów;
  • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza w zakresie Power Point i Excel;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz wielozadaniowość.

  Oferujemy:

  • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie promującej nowoczesność w edukacji;
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji;
  • Możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie na życie, karta sportowa);
  • Przyjazną kulturę organizacyjną.

  Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV do dnia 4 sierpnia 2018 roku poprzez poniższy przycisk.

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
   
  Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
  Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
   
  Administrator danych osobowych – jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
  • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji w związku z ogłoszeniem. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
  • W przypadku rekrutacji na staż – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji w związku z ogłoszeniem. Przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
  • Realizacja umowy o staż – podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, usług HR/kadrowych, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
  Odbiorcy danychDobrowolność podania danych
   
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.
   
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych