Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi (ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, tel.: + 48 42 200 74 68) (Pelion). W Pelion powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail [email protected] Przekazane Pelion S.A. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Pelion S.A. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pelion S.A.

Krajowy Kierownik Sprzedaży

Pelion S.A.O firmie

 • mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 5 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik
Pelion S.A. wraz ze Spółkami zależnymi tworzy jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Spółki Pelion obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów.

Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi wspomnianymi obszarami działalności, która w związku z intensywnym rozwojem poszukuje do jednej ze Spółek:
Krajowy Kierownik Sprzedaży

Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny m.in. za:

 • wdrażanie strategii firmy w kanale aptecznym
 • przygotowywanie planów sprzedażowych oraz rozwojowych
 • zarządzenie sprzedażą na podległym obszarze
 • odpowiedzialność za wynik sprzedażowy oraz profit
 • ustalanie, monitoring oraz egzekucja realizacji planów sprzedaży oraz akcji marketingowych
 • analitykę sprzedaży
 • zarządzanie budżetem obszaru
 • zarządzenie zespołem sprzedażowym
 • współpracę z dystrybutorami oraz klientami (w tym sieci lokalne)
 • podejmowanie działań pozwalających osiągnąć wyznaczone cele biznesowe
 • udział w kreowaniu i realizowaniu strategii firmy

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem terenowych sił sprzedaży
 • doświadczenie z pracy na rynku farmaceutycznym lub kosmetycznym
 • mile widziane doświadczenie zawodowe z organizacji o złożonej strukturze FMCG
 • preferowane doświadczenie z procesów optymalizacji
 • umiejętności myślenia biznesowego i podejmowania decyzji
 • umiejętności trenerskie
 • zdolności przywódcze
 • znajomość P&L oraz zdolność szukania rozwiązań
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • biegła obsługa programów pakietu MS Office
 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • długoterminową umowę o pracę
 • system bonusowy uzależniony od wyników pracy
 • pracę w stabilnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
 • udział w innowacyjnych projektach firmy
 • pakiet opieki medycznej oraz kartę Multisport
 • przyjazną atmosferę w zespole
Pelion S.A. wraz ze Spółkami zależnymi tworzy jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Spółki Pelion obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów.

Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi wspomnianymi obszarami działalności, która w związku z intensywnym rozwojem poszukuje do jednej ze Spółek:
Krajowy Kierownik Sprzedaży

Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny m.in. za:

 • wdrażanie strategii firmy w kanale aptecznym
 • przygotowywanie planów sprzedażowych oraz rozwojowych
 • zarządzenie sprzedażą na podległym obszarze
 • odpowiedzialność za wynik sprzedażowy oraz profit
 • ustalanie, monitoring oraz egzekucja realizacji planów sprzedaży oraz akcji marketingowych
 • analitykę sprzedaży
 • zarządzanie budżetem obszaru
 • zarządzenie zespołem sprzedażowym
 • współpracę z dystrybutorami oraz klientami (w tym sieci lokalne)
 • podejmowanie działań pozwalających osiągnąć wyznaczone cele biznesowe
 • udział w kreowaniu i realizowaniu strategii firmy

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem terenowych sił sprzedaży
 • doświadczenie z pracy na rynku farmaceutycznym lub kosmetycznym
 • mile widziane doświadczenie zawodowe z organizacji o złożonej strukturze FMCG
 • preferowane doświadczenie z procesów optymalizacji
 • umiejętności myślenia biznesowego i podejmowania decyzji
 • umiejętności trenerskie
 • zdolności przywódcze
 • znajomość P&L oraz zdolność szukania rozwiązań
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • biegła obsługa programów pakietu MS Office
 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • długoterminową umowę o pracę
 • system bonusowy uzależniony od wyników pracy
 • pracę w stabilnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
 • udział w innowacyjnych projektach firmy
 • pakiet opieki medycznej oraz kartę Multisport
 • przyjazną atmosferę w zespole

Ogłoszenie archiwalne