Oferta pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. z siedzibą w Warszawie. Adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres spółki lub z inspektorem ochrony danych na adres email: iod(at)zprsa.pl 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu: - Przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO); - Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o grach hazardowych (o ile dotyczą danego stanowiska); - Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli obrony przed roszczeniami i odpowiedzialnością (w tym administracyjną lub karną), wykazania przestrzegania zasady zakazu dyskryminacji, zapewnienia kadry posiadającej kompetencje (w tym wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie) niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, np. gdy w treści CV z własnej woli podzielą się Państwo z nami swoimi zainteresowaniami (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub informacjami o światopoglądzie, czy zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Zastrzegamy jednak, że nie wymagamy takich informacji. Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) Państwa dane osobowe będą także przetwarzane na potrzeby innych (w tym przyszłych) rekrutacji. Na podstawie zgody Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom z Grupy ZPR w celu zaproponowania Państwu udziału w rekrutacjach prowadzonych przez te spółki. 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, jak również innych przepisów prawa, np. dotyczących zatrudniania cudzoziemców, może spowodować, że Państwa udział w rekrutacji nie będzie możliwy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (min. usługi IT, obsługę prawną). W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom z Grupy ZPR, będącym osobnymi administratorami danych. Wówczas otrzymają Państwo stosowną informację. 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres niezbędny do prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. Po zakończeniu rekrutacji, dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną wybrani są niezwłocznie usuwane. W przypadku gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub czasu zakończenia postępowania sądowego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby innych (w tym przyszłych) rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. Jeżeli w tym czasie wezmą Państwo udział w innej rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych powyżej. 6. Przysługuje Państwu prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych. 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. • Jeżeli wyrażają Państwo chęć udziału w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę ZPR prosimy o dołączenie do CV oświadczenia: Wyrażam zgodę na przekazanie przez spółkę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. moich danych osobowych innym spółkom z Grupy ZPR w celu umożliwienia mi udziału w rekrutacjach prowadzonych przez te spółki. Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez spółkę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. na potrzeby mojego udziału w innych (w tym w przyszłych) rekrutacjach.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Krupier / Krupierka

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

 • Gorzów Wielkopolski

  Gorzów Wielkopolski, lubuskie
 • ważna jeszcze 17 dni
  do: 10 lis 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie gier cylindrycznych (Ruletka) oraz gier w karty (Poker, Black Jack) po zakończeniu zorganizowanego przez nas kursu krupierskiego (w ramach zawartej umowy o pracę)

 • wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z przyjętymi w Spółce standardami obsługi klienta

 • współpraca z innymi działami kasyna

 • dbałość o wysoki standard obsługi i pozytywny wizerunek kasyna

Nasze wymagania

 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz gotowość do pracy zmianowej

 • co najmniej umiarkowane umiejętności sprawnego liczenia w pamięci

 • wysoka kultura osobista oraz świadomość pracy zespołowej według określonych procedur

 • punktualność oraz dyspozycyjność

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w bezpośredniej obsłudze klienta

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • profesjonalne szkolenie przygotowujące do wykonywania pracy na stanowisku krupier (w ramach umowy o pracę)

 • ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwość awansu

 • pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze

 • elastyczny grafik pracy zmianowej

 • strój służbowy

 • pakiet medyczny i kartę sportową na preferencyjnych warunkach

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • elastyczny czas pracy

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S. A., to lider na rynku Kasyn w Polsce, firma o ugruntowanej pozycji na rynku rozrywkowym w kraju.

Przewiń do profilu firmy