Oferta pracy

Obowiązek Informacyjny - pracownik zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Obsługa Inwestycji KaRo Katarzyna Skrzypkowska ul. Składowa 7 lok. 119, 15-399 Białystok NIP 723-153-79-91, tel. 606795441, e-mail: [email protected] • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z zatrudnieniem na podstawie Kodeksu pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych wydany na podstawie ww. aktów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). • Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa albo na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. zleceniobiorcy, informatyk, zewnętrzna obsługa IT, podmiot odpowiedzialny za realizacje obowiązków związanych z BHP – takie podmioty przetwarzają̨ dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. • dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, poza obszar EOG tj. do Stanów Zjednoczonych, ze względu na korzystanie ze skrzynki mailowej gmail, która należy do firmy Google. Natomiast państwo to zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych z uwagi na Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą̨ na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (Dz.U.UE.L.2016.207.1 z dnia 2016.07.31). Firma Google LLC znajduje się̨ liście podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności. • Pani/Pana dane będą przechowywane podczas trwania stosunku pracy i przez okres co najmniej 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dane mogą być przechowywane dłużej, jeżeli akta pracownicze stanowią dowód w sprawie, w której pracodawca jest stroną. • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Księgowa

OBSŁUGA INWESTYCJI KAROO firmie

 • Białystok

  Białystok, podlaskie
 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 13 maj 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym,

 • Wprowadzanie dokumentów do ksiąg

 • Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,

 • Rozliczanie i naliczanie kaucji krótkoterminowych oraz długoterminowych,

 • Współpraca z Głównym księgowym.

 • Wystawianie faktur sprzedaży.

 • Wykonywanie innych czynności poleconych przez przełożonego.

 • Prowadzenie korespondencji z klientami w zakresie rozliczeń.

 • Archiwizacja dokumentów rozliczeniowych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne o specjalizacji rachunkowość.

 • Minimum 2-letnie doświadczenie pracy w dziale księgowości (mile widziane w budownictwie).

 • Umiejętności obsługi programu Symfonia, MS Office.

 • Dobra znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych.

 • Dokładność, terminowość, samodzielności, asertywność.

 • Zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 • Konsekwencji i odpowiedzialności w realizacji celów.

 • Umiejętność analitycznego myślenia.

 • Odporność na stres.

To oferujemy

 • Umowę o pracę.

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz samorealizacji.

 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.