Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Księgowa ds. Rozliczeń Projektów

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w KrakowieO firmie

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Mikołaja Kopernika 36

Kraków

Szpital Uniwersytecki aktualnie poszukuje osób: na stanowisko
KSIĘGOWA DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW

Zakres wykonywanych prac: 

 • prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej  z rozliczeniem finansowym realizowanych projektów/programów,
 • przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi wytycznymi i harmonogramem,
 • prowadzenie ewidencji księgowej realizowanych zakupów w ramach przyznanych dotacji i programów, w tym: kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych oraz dbałość o prawidłowy przepływ środków finansowych,
 • rozliczanie środków finansowych otrzymanych przez Szpital w ramach dotacji na inwestycje oraz w ramach programów polityki zdrowotnej dotyczących zakupów inwestycyjnych i innych programów zgodnie z zwartymi umowami oraz z wymogami instytucji przekazującej środki,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie finansowego rozliczenia przyznanych projektów/programów.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w ewidencji księgowej, w rozliczaniu, w raportowaniu projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, budżetowych.
 • praktyczna znajomość ewidencji księgowej w obszarze ewidencji należności i zobowiązań, wyciągów bankowych,
 • dobra znajomość oprogramowania pakietu MS OFFICE, głównie Excel i Word,
 • mile widziana znajomość programu księgowego INFOMEDICA FK .

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • możliwość rozwijania kompetencji zawodowych,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość członkostwa  w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dogodne miejsce pracy (Śródmieście Krakowa).

Przed wysłaniem CV prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Wszystkie informacje znajdują się na stronie http://su.krakow.pl/oferty-pracy1

CV wyślij za pomocą przycisku:
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy