Oferta pracy

Księgowa / Księgowy

CEZ Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w ChorzowieO firmie

CEZ Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Marii Skłodowskiej-Curie 30

Chorzów

Spółka CEZ Chorzów S.A. wchodząca w skład Grupy CEZ w Polsce poszukuje pracownika do Działu Księgowości na stanowisko:
Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, księgowanie dokumentów OT, LT, zwiększeń, amortyzacji, inwentaryzacji;
 • Księgowanie faktur z obszaru zakupu środków trwałych, likwidacji oraz innych;
 • Rozliczanie nakładów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości;
 • Księgowanie faktur kosztowych opłaconych gotówką;
 • Wystawianie faktur sprzedaży na podstawie zleceń;
 • Analiza i uzgadnianie kont dotyczących środków trwałych i innych;
 • Weryfikacja rejestrów VAT i udział w tworzeniu deklaracji VAT oraz JPK;
 • Obsługa sprawozdań GUS i NBP oraz przygotowywanie danych do sprawozdań;
 • Udział w badaniu sprawozdania finansowego i współpraca z audytorami oraz zewnętrznymi instytucjami;
 • Tworzenie raportów okresowych, sprawozdań oraz innych raportów zgodnych z raportami Klienta;
 • Okresowe zamykanie ksiąg;
 • Uczestniczenie w procesie płatności m.in. przygotowywanie faktur do płatności zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie z obszaru rachunkowości;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w księgowości;
 • Znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, znajomość MSSR mile widziana;
 • Znajomość Pakietu MS Office (w szczególności programu Excel);
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość systemu Axapta;
 • Dobrej organizacji czasu pracy;
 • Dobrych umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych.

Oferujemy:

 • Możliwość pracy w jednej z największych grup energetycznych w Europie;
 • Wdrożenie i wsparcie ze strony przełożonego oraz całego zespołu;
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze;
 • Motywacyjny system wynagradzania;
 • Pakiet medyczny;
 • Kafeteryjny system benefitowy;
 • Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez firmę, w tym również w zajęciach językowych;
 • Możliwość skorzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
CEZ Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. M.Skłodowskiej-Curie 30, 41-502 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541490, NIP: 6270013435, REGON: 271071790, kapitał zakładowy w wysokości 119 763 310,00 zł, wpłacony w całości.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [email protected]

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na mocy wyrażonej przez Panią/Pana zgody i będą przetwarzane przez okres, w zależności od wyrażonej zgody, do momentu zakończenia danego procesu rekrutacji bądź do momentu jej cofnięcia.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane dostawcom systemów IT z którymi współpracuje administrator, Spółką z Grupy CEZ w Polsce, firmą doradczym i konsultingowym oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Policja bądź Sądy.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy