Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Księgowa/Księgowy

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni

 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni

Arenda Dickmana 62

Gdynia

Twój zakres obowiązków

 • sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

 • dekretacja i księgowanie dokumentów źródłowych,

 • rozliczanie delegacji,

 • ewidencja związana z udzielaniem gwarancji z tyt. należytego wykonania umów,

 • dokonywanie inwentaryzacji rozrachunków na koniec okresu obrachunkowego: przygotowywanie potwierdzeń sald,

 • prowadzenie spraw związanych z windykacją: sporządzanie wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych kontrahentom zalegającym z terminową zapłatą należności,

 • bieżące uzgadnianie sald kont zespołów: „2” w zakresie należności, odpisów aktualizujących, roszczeń spornych, rozrachunków z Urzędem Celnym: „7” w zakresie przychodów ze sprzedaży,

 • systematyczne przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego/archiwizacja elektroniczna dokumentów finansowo-księgowych.

Nasze wymagania

 • mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe,

 • minimum rok stażu pracy,

 • doświadczenie zawodowe w zakresie wprowadzania i dekretacji dokumentów źródłowych do systemu Finansowo-Księgowego,

 • znajomość Ustawy o Rachunkowości (mile widziane: znajomość Ordynacji Podatkowej, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz znajomość przepisów z zakresu podatku vat i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej ewidencji kosztów),

 • mile widziana znajomość obsługi programów klasy ERP,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

To oferujemy

 • pełną ciekawych wyzwań pracę w Spółce należącej do sektora zbrojeniowego,

 • wsparcie przełożonych i doświadczonych współpracowników,

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę czy B2B – wybór należy do Ciebie),

 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze finansowo-księgowym,

 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,

 • możliwość pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy,

 • pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, kursy językowe, świadczenia z ZFŚS – m.in. dofinansowanie wypoczynku Waszego i Waszych dzieci)

 • nietuzinkową lokalizację firmy – nad morzem

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. posiada szerokie kompetencje oraz doświadczenie w projektowaniu, budowie, dostawie i utrzymaniu systemów z obszaru wojskowej techniki, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowej techniki morskiej. W oparciu o nowoczesne zaplecze wytwórcze oraz badawczo-techniczne Ośrodek dostarcza i rozwija swoje wyroby dzięki prowadzonym w trybie ciągłym badaniom naukowym, pracom rozwojowym i wdrożeniowym.

Przewiń do profilu firmy