Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Księgowa/Księgowy

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Twardowskiego 16

Dębniki

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, w tym m.in:

 • kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

 • przygotowywanie i weryfikacja płatności w systemie bankowym oraz systemie finansowo-księgowym,

 • uzgadnianie rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami,

 • ewidencja i dekretacja dowodów księgowych (m.in. faktur, not księgowych, delegacji krajowych i zagranicznych, dokumentów środków trwałych oraz rozliczeń międzyokresowych),

 • ewidencja i dekretacja wyciągów bankowych oraz uzgadnianie dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,

 • rozliczanie operacji wyrażonych w walutach obcych oraz dekretacja różnic kursowych,

 • okresowa analiza obrotów i sald wybranych kont,

 • uzgadnianie obrotów i sald kont z innymi danymi potwierdzającymi prawidłowość dokonanych operacji,

 • prowadzenie ewidencji szczegółowych na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych;

 • Analiza kosztów oraz monitorowanie prawidłowości i poziomu wydatkowania środków finansowych w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym;

 • Sporządzanie prognoz, raportów, zestawień oraz analiz na podstawie posiadanych danych finansowo-księgowych;

 • Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Centrum i jednostek zewnętrznych;

 • Udział w przeprowadzanych audytach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zadań Działu Finansowo-Księgowego;

 • Opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych (procedur, wytycznych i instrukcji) z zakresu obsługi finansowo-księgowej Centrum.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek rachunkowość,

 • minimum roczne doświadczenie w księgowości,

 • dobra znajomość języka angielskiego,

 • dobra znajomość pakietu MS Office,

 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych,

 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,

 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,

 • dokładność i skrupulatność,

 • umiejętność analitycznego myślenia.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;

 • przyjazne miejsce pracy;

 • elastyczne godziny pracy;

 • możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;

 • udział w szkoleniach oraz konferencjach;

 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;

 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);

 • bezpłatny parking w budynku.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • brak dress code’u

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz ew. listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] do dnia 24 września 2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty:

CV, mile widziany list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz ew. listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] do dnia 24 września 2022 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja

o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki to prężnie rozwijająca się agencja wykonawcza, wspierająca działalność naukową w zakresie badań podstawowych, poprzez konkurencyjny system przyznawania grantów. Misją Centrum jest wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych.

Przewiń do profilu firmy