Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Księgowa / Księgowy

Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiO firmie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281/289

Łódź

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”w Łodzi
zatrudni
Księgowa / Księgowy

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie w programie komputerowym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym wystawianie OT, LT,MM itp. oraz wprowadzanie protokołów końcowych inwestycji.
 • Sporządzanie rocznych planów amortyzacji
 • Comiesięczne liczenie amortyzacji z podziałem na poszczególne ośrodki kosztów oraz z podziałem na poszczególne grupy
 • Opracowywanie zarządzeń inwentaryzacyjnych i kasacyjnych jak i ich bieżąca aktualizacja
 • Nadzór organizacja i prawidłowa kasacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków pozabilansowych
 • Nadzór i prawidłowa organizacja zadań nad procesem związanym z przyjmowaniem i rozliczaniem majątku oraz ewidencją majątku (magazyny, środki trwałe)
 • Miesięczne rozliczania i uzgadniania stanów magazynowych
 • Przygotowanie, kontrola oraz rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji
  ( plan plus harmonogram wykonania). Udział w pracach zespołu inwentaryzacyjnego, oznaczenie majątku ICZMP.
 • Prowadzenie ewidencji otrzymywanych darowizn zgodnie wewnętrznymi regulacjami.
 • Inne prace zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe o kierunku rachunkowość lub ekonomia.
 • Doświadczenia minimum 3 lata na stanowisku Księgowego lub Samodzielnego Księgowego.
 • Znajomości oraz umiejętności zastosowania zagadnień ustawy o rachunkowości, obowiązujących przepisów podatkowych.
 • Biegłej znajomości obsługi komputera. Znajomości programów pakietu MS Office, szczególnie programu Excel.
 • Zaangażowania w pracę zespołu, umiejętności pracy w grupie i pod presją czasu.
 • Samodzielności, dyspozycyjności, sumienności, odpowiedzialności, terminowości oraz zdolności analitycznego myślenia
 • Komunikatywności, umiejętności dobrej współpracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej.
 • Wysokich standardów etycznych.
 • Dyspozycyjności w trakcie zamykania miesiąca/roku.

Wymanane dokumenty i oświadczenia:

 1. Cv i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata

„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • za pomocą przycisku aplikowania

Ogłoszenie archiwalne