Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowa/Księgowy

 • Szczecin, zachodniopomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-06-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SHIP-SERVICE SA jest Spółką Grupy Kapitałowej ORLEN. Zajmuje się bunkrowaniem statków w paliwa żeglugowe. Świadczy usługi związane z ochroną środowiska. Prowadzi również działalność spedycyjną i przewozową w zakresie transportu lądowego i wodnego. SHIP-SERVICE SA jest jedynym armatorem polskim i liderem w zakresie prowadzonej działalności.

  Dostarczając paliwa na statki napędzamy przyszłość.
   
  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko

  Księgowa/Księgowy

  Miejsce pracy: Szczecin

  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała między innymi za:

  • Ewidencja majątku trwałego
  • Rozliczenie składników majątkowych i nakładów inwestycyjnych
  • Administracja portalem GUS
  • Rozliczanie zleceń między wydziałowych
  • Rozliczenia międzyokresowe

  Od kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenie minimum średnie
  • Znajomości pakietu MS Office
  • Doświadczenie zawodowe

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
  • Ciekawą pracę pełną wyzwań w Spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN
  • Atrakcyjne warunki pracy i płacy
  • Bogaty pakiet benefitów w tym karty zakupowe i zniżkowe na paliwo, programy socjalne,   dofinansowanie urlopu, wypoczynku dzieci i młodzieży, program przyjazny rodzinie
  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  do realizowanych w SHIP-SERVICE S.A. procesów rekrutacyjnych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SHIP-SERVICE S.A. z siedzibą w Warszawie 00-879, ul. Żelazna 87.
  Z Administratorem danych można się skontaktować:
  • listownie na adres: 70-030 Szczecin ul.Tama Pomorzańska 1
  • przez e-mail: [email protected] 

   1.
   Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: 70-030 Szczecin ul.Tama Pomorzańska 1
  • przez e-mail: [email protected]

   2.
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w SHIP-SERVICE S.A. procesie rekrutacyjnym oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
   3.
   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
  • Uzasadniony interes SHIP-SERVICE S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. SHIP-SERVICE S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

   4.
   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do SHIP-SERVICE S.A.

   5.
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
   6.
   Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Tama Pomorzańska 1; 70-030 Szczecin, przez e-mail: [email protected]
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od SHIP-SERVICE S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SHIP-SERVICE S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże SHIP-SERVICE S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy SHIP-SERVICE S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Tama Pomorzańska 1; 70-030 Szczecin, przez e-mail: [email protected] 

   7.
   Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;

   8
   . Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w SHIP-[SERVICE S.A. procesach rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
   
  ZGODY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko…………… w SHIP-SERVICE S.A.
  Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Tama Pomorzańska 1; 70-030 Szczecin , przez e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Wyrażam zgodę
  *

  Proszę wybrać Tak/Nie
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w SHIP-SERVICE S.A.
  Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Tama Pomorzańska 1; 70-030 Szczecin , przez e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Wyrażam zgodę *

  Proszę wybrać Tak/Nie
   
  DODATKOWE INFORMACJE

  1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane
  2. SHIP-SERVICE S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami