Księgowa/Księgowy

APATOR METRIX S.A.O firmie

APATOR METRIX S.A.

Grunwaldzka 14

Tczew

APATOR METRIX S.A.

poszukuje pracownika na stanowisko

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
miejsce pracy: TCZEW
Miejsce pracy: Tczew

Do obowiązków będzie należało m.in.:

 • rozliczenia księgowe ( dekretowanie i księgowanie faktur oraz operacji gospodarczych, rozliczanie kont rozrachunkowych, itp. ) związane z dodatkową działalnością spółki
 • rozliczenia podatku VAT oraz CIT
 • inne rozliczenia oraz uzgodnienia sald
 • analizy finansowo-księgowe
 • przygotowywanie raportów na potrzeby rachunkowości zarządczej
 • udział we wdrażaniu, rozwoju procesów z obszaru księgowości

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe /specjalność: finanse, księgowość, controlling 
 • minimum 2-3 letnie doświadczenie w obszarze finansów
 • mile widziane uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych / controlling
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole i pod presją czasu
 • dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
 • dobra znajomość MS Office
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w spółce akcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę, premia miesięczna, premia kwartalna, dodatek za brak absencji chorobowej
 • możliwość udziału w płatnym programie pomysłów pracowniczych
 • dofinansowanie opłat startowych wybranych dyscyplin sportowych
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV
za pomocą przycisku aplikuj.
W temacie e-maila prosimy o podanie nazwiska i imienia oraz nazwy stanowiska,
na które kandydat aplikuje.
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APATOR METRIX S.A. z siedzibą w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 14, [email protected];
2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane polskim podmiotom z grupy APATOR (http://www.apator.com/pl/grupa-apator/o-nas/struktura) w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; Podanie danych w zakresie określonym przepisami art.22.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ( z p.zm.) tj. Kodeksu Pracy oraz obowiązujących aktów wykonawczych w tym zakresie jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od dnia złożonej aplikacji. Niepodniesienie w/w określonym czasie zarzutów dot. rekrutacji (po odmowie zatrudnienia) zostanie uznane za domniemanie braku takowych , a dane osobowe zostaną usunięte;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

APATOR METRIX S.A.

poszukuje pracownika na stanowisko

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
miejsce pracy: TCZEW

Do obowiązków będzie należało m.in.:

 • rozliczenia księgowe ( dekretowanie i księgowanie faktur oraz operacji gospodarczych, rozliczanie kont rozrachunkowych, itp. ) związane z dodatkową działalnością spółki
 • rozliczenia podatku VAT oraz CIT
 • inne rozliczenia oraz uzgodnienia sald
 • analizy finansowo-księgowe
 • przygotowywanie raportów na potrzeby rachunkowości zarządczej
 • udział we wdrażaniu, rozwoju procesów z obszaru księgowości

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe /specjalność: finanse, księgowość, controlling 
 • minimum 2-3 letnie doświadczenie w obszarze finansów
 • mile widziane uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych / controlling
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole i pod presją czasu
 • dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
 • dobra znajomość MS Office
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w spółce akcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę, premia miesięczna, premia kwartalna, dodatek za brak absencji chorobowej
 • możliwość udziału w płatnym programie pomysłów pracowniczych
 • dofinansowanie opłat startowych wybranych dyscyplin sportowych
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV
za pomocą przycisku aplikuj.
W temacie e-maila prosimy o podanie nazwiska i imienia oraz nazwy stanowiska,
na które kandydat aplikuje.
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APATOR METRIX S.A. z siedzibą w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 14, [email protected];
2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane polskim podmiotom z grupy APATOR (http://www.apator.com/pl/grupa-apator/o-nas/struktura) w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; Podanie danych w zakresie określonym przepisami art.22.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ( z p.zm.) tj. Kodeksu Pracy oraz obowiązujących aktów wykonawczych w tym zakresie jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne;
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od dnia złożonej aplikacji. Niepodniesienie w/w określonym czasie zarzutów dot. rekrutacji (po odmowie zatrudnienia) zostanie uznane za domniemanie braku takowych , a dane osobowe zostaną usunięte;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Ogłoszenie archiwalne