Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowa / Księgowy

 • Toruń, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 01.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Cronic Jakub Tomczyk

  Księgowa / Księgowy

  Miejsce pracy: Toruń

  Opis stanowiska:

  • Dekretowanie i księgowanie dokumentów (sprzedaż i zakup, rozliczenia bankowe, dokumenty wewnętrzne)
  • Prowadzenie ewidencji księgowych,
  • Weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  • Przygotowywanie deklaracji VAT, PIT, ZUS miesięcznych i rocznych, sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
  • Rozliczanie i ewidencja różnic związanych z transakcjami unijnymi i pozaunijnymi
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Sporządzanie list płac dla pracowników oraz naliczanie wynagrodzeń
  • Inne zadania niezbędne w księgowości
  • Współpraca z działem sprzedaży

  Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość),
  • doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości min. 3 lata,
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz kadr i płac
  • znajomość zagadnień dot. transakcji wewnątrzunijnych, eksportu i importu
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu Płatnik oraz MS Office,
  • dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, umiejętność analitycznego myślenia,
  • mile widziana znajomość Infor System

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • komfortowe warunki pracy


  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych treścią sporządzonego przeze mnie CV oraz listu motywacyjnego przez administratora danych osobowych - Jakuba Tomczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CRONIC Jakub Tomczyk z siedzibą przy ul. Włocławskiej 91 B-C, 87-100 Toruń, NIP 584-252-29-54, w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji i w przyszłych procesach rekrutacyjnych."

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
  Administratorem danych osobowych jest Jakub Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CRONIC Jakub Tomczyk z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 91 B-C, NIP 584-252-29-54.
  Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową lub telefonicznie
  Administrator wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Jest nim Marek Grobelski, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail, pod numerem telefonu lub osobiście na terenie siedziby Pracodawcy.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa/Księgowy oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych procesach rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 1 roku Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
  W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową jak również poprzez bezpośredni kontakt z osobą wskazaną w pkt. 3.
  Posiada Pani/Pan także prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa/Księgowy, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.