Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Księgowa / Księgowy

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. BiernackiegoO firmie

 • Wałbrzych, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Specjalista

zatrudni osobę na stanowisku:

Księgowa / Księgowy

OPIS STANOWISKA

 • księgowanie operacji gospodarczych zgodnie z zakładowym planem kont szpitala,
 • sporządzanie zestawień kosztów wg bieżących potrzeb i innych analiz księgowych,
 • rozliczanie kosztów wg odrębnych źrodeł finansowania,
 • opracowywanie danych na potrzeby obowiązkowej sprawozdawczości zewnętrznej.

WYMAGANIA

 •  wykształcenie minimum średnie kierunkowe,
 •  doświadczenie  zawodowe min. 3 lata na samodzielnym stanowisku w księgowości,
 •  gotowość do stałego rozwijania swojej wiedzy, umiejętności i poszukiwania rozwiązań,
 •  dobra znajomość obsługi komputera,
 •  dokładność, sumienność, terminowość, samodzielność,
 •  dobra organizacja pracy własnej,
 •  umiejętność pracy w zespole,
 •  dodatkowym atutem będzie doświadczenie w służbie zdrowia.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałrzychu przy ul.Paderewskiego 10, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w kolejnych

naborach proszę zawrzeć w CV poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez SSzGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przez okres najbliższych 12 miesięcy.

W przypadku zawarcia szczególnych kategorii danych osobowych (w liście motywacyjnym) o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, proszę zawrzeć w liście poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu (dalej SSzGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu), ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
  • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych
  • e-mail: [email protected]
  • tel.: 74-88-77-178
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. SSzGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie serwisowania, aktualizowania i usuwania awarii.
 1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 2. Mają Państwo prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy