Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowa w dziale ewidencji majątku

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  poszukuje kandydatów na stanowisko
  KSIĘGOWEJ W DZIALE EWIDENCJI MAJĄTKU


  Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne);
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
  • znajomość przepisów, regulacji prawnych w zakresie środków trwałych, amortyzacji, gospodarki magazynowej;
  • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office;
  • dobra organizacja pracy, zdolności interpersonalne, samodzielność i systematyczność.

  Zakres obowiązków:

  • bieżącą weryfikację dokumentów oraz kont księgowych;
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów;
  • obsługa księgowa magazynów;
  • naliczanie oraz księgowanie amortyzacji;
  • sporządzanie zestawień w zakresie środków trwałych, przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych.

  Oferujemy:

  • pracę w renomowanej instytucji;
  • możliwość zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego;
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z poniższą klauzulą proszę nadsyłać do dnia 31.03.2019 r. pocztą elektroniczną klikając przycisk Aplikuj Teraz.
  Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
  Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
  Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.