Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowa/y działu zobowiązań

 • Szczecin, zachodniopomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 01.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PDC Logistics, szwedzka firma działająca w branży e-commerce poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Księgowa/y działu zobowiązań

  Zakres obowiązków:

  • rejestracja faktur w systemie
  • weryfikacja faktur
  • porównywanie faktur z zamówieniami
  • wyjaśnianie i rozliczanie odchyleń od cen/ilości
  • współpraca z innymi działami w organizacji
  • udział w procesach związanych z zamknięciem miesiąca
  • udział w projektach zwiększających efektywność procesów

  Profil kandydata:

  • odpowiedzialność
  • samodzielność i inicjatywa
  • wykształcenie w zakresie finansów, księgowości lub pokrewnych
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację mailową

  Oferujemy:

  • pracę w młodej, rozwijającej się międzynarodowej organizacji
  • nowoczesne biuro w dobrej lokalizacji
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pakiet benefitów (Multisport, ubezpieczenie grupowe, indywidualna opieka medyczna)
  • duże możliwości rozwoju w strukturach firmy
  Więcej informacji na: www.pierce-ecom.com
   
  Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w bazie danych firmy i przetwarzanie ich w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.Nr poz 833) ”.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym.

  Kto jest administratorem Twoich danych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest PDC Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Kablowa 1, 70-895 Szczecin.

  Skąd mamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe zostały podane w przesłanych przez Ciebie dokumentach: CV, liście motywacyjnym lub formularzu rekrutacyjnym lub ustalone w toku procesu rekrutacji.

  Jakie dane przetwarzamy?

  Przetwarzamy dane w wskazane w przesłanych przez Ciebie dokumentach: CV, liście motywacyjnym lub formularzu rekrutacyjnym, w szczególności dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko), adresowe (adres zamieszkania, doręczeń), kontaktowe (numer telefonu, adres email), dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, predyspozycjach zawodowych.

  W jakim celu przetwarzamy Twoje dane

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Przeprowadzenie bieżącego postępowania rekrutacyjnego

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  Prowadzenie przyszłych postępowań rekrutacyjnych

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  Dochodzenie ewentualnych roszczeń

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

  Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

  Komu udostępniamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

  1)      podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;

  2)      podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, rekrutacyjne, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, ochrony, kurierskie oraz pocztowe);

  3)      podmiotom z grupy kapitałowej PIERCE, których aktualny wykaz możesz znaleźć na stronie http://pierce-ecom.com

  Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, stwierdzenia, że przestały być aktualne lub do zakończenia prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko, lub przez okres 1 roku, od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały przekazane. Dane będą przetwarzane także do czasu przedawnienia roszczeń.

  Po odwołaniu zgody albo upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

  Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

  W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

  Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

  Czy podanie danych jest obowiązkowe?

  Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością nawiązania współpracy.

  O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?

  Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG.