„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Hallera 2 lok. 4, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), zostałem poinformowany o tym, że: 
 1. administratorem danych osobowych jest Alusta S.A., pod adresem: ul. Hallera 2 lok. 4, 60-104 Poznań, zwany dalej Administratorem;
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracownika Alusta S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
 4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
 5. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.04.2019r. r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Alusta S.A. lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
ALUSTA S.A.

Księgowa/y

ALUSTA S.A.O firmie

ALUSTA S.A.

Czerwonacka 1

Poznań

top

Dynamicznie rozwijająca się firma budowlana poszukuje specjalisty na stanowisko:

Księgowa/y
Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

 • ewidencja, księgowanie i rozliczanie dokumentów zakupu (rozrachunki z pracownikami);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji;
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży, RMK;
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • przygotowywanie przelewów bankowych;
 • bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych.

Wymagania:

 • wykształcenie min średnie kierunkowe rachunkowość i finanse,
 • min. 5 letnie doświadczenie pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów ustaw o podatku VAT i CIT,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • obsługa programów księgowo-finansowych,
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilną pracę na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
Oferty zawierające CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych
prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Czerwonacka 1, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), zostałem poinformowany o tym, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Alusta S.A., pod adresem:
  ul. Czerwonacka 1,
  61-016 Poznań, zwany dalej Administratorem;
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
  adres: ul. Czerwonacka 1 , 61-016 Poznań;
  e-mail: [email protected]
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracownika Alusta S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
 4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
 5. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.08.2020r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Alusta S.A. lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 

Dynamicznie rozwijająca się firma budowlana poszukuje specjalisty na stanowisko:

Księgowa/y

Zakres obowiązków:

 • ewidencja, księgowanie i rozliczanie dokumentów zakupu (rozrachunki z pracownikami);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji;
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży, RMK;
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • przygotowywanie przelewów bankowych;
 • bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych.

Wymagania:

 • wykształcenie min średnie kierunkowe rachunkowość i finanse,
 • min. 5 letnie doświadczenie pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów ustaw o podatku VAT i CIT,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • obsługa programów księgowo-finansowych,
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilną pracę na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
Oferty zawierające CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych
prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Czerwonacka 1, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), zostałem poinformowany o tym, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Alusta S.A., pod adresem:
  ul. Czerwonacka 1,
  61-016 Poznań, zwany dalej Administratorem;
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
  adres: ul. Czerwonacka 1 , 61-016 Poznań;
  e-mail: [email protected]
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracownika Alusta S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
 4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
 5. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.08.2020r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Alusta S.A. lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne