Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9B wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000283435, NIP: 8133523014., REGON: 180260537 (dalej AD);
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby spółki wskazany w ust. 1)
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
  w określonym w zgodzie celu;
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy
  i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty z Grupy MB Aerospace, ewentualnie usługodawcy usług związanych z procesem rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, to jest do podmiotów z Grupy MB Aerospace. 
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata celu przyszłych rekrutacji;
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymywani ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.
  W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pai są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
  w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 
MB Aerospace

Księgowa/y

MB AerospaceO firmie

MB Aerospace

Przemysłowa 9B

Rzeszów

MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją detali i komponentów do silników lotniczych, będąca częścią międzynarodowego holdingu działającego na terenie Europy, USA i Azji. W chwili obecnej poszukuje osoby na stanowisko:
Księgowa/y
Miejsce pracy: Rzeszów

Opis stanowiska:

 • Księgowanie faktur zakupów (krajowe i zagraniczne)
 • Dokonywanie płatności krajowych i zagranicznych
 • Klasyfikowanie dokumentów zakupu do rejestru VAT
 • Ewidencja kosztów w zespołach 4 i 5
 • Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PFRON
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Uzgadnianie sald dostawców, rozrachunków publiczno-prawnych
 • Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów kont księgowych zapewniających ich prawidłowość

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na wskazanym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym)
 • Doświadczenie w prowadzeniu księgowości firmy produkcyjnej
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości
 • Znajomość przepisów podatkowych (VAT, PDOP)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana znajomość rozliczeń podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Komunikatywność i zaangażowanie
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Chęć poszerzania wiedzy w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Zatrudnienie na umowę na zastępstwo, pełny etat
 • Elastyczny czas pracy, możliwość uzgodnienia godzin pracy
 • Atrakcyjny pakiet benefitów pracowniczych (dodatek świąteczny, karta Multisport)
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego
 • Plan rozwoju zawodowego dostosowany do indywidualnych potrzeb

Prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku:
MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją detali i komponentów do silników lotniczych, będąca częścią międzynarodowego holdingu działającego na terenie Europy, USA i Azji. W chwili obecnej poszukuje osoby na stanowisko:
Księgowa/y

Opis stanowiska:

 • Księgowanie faktur zakupów (krajowe i zagraniczne)
 • Dokonywanie płatności krajowych i zagranicznych
 • Klasyfikowanie dokumentów zakupu do rejestru VAT
 • Ewidencja kosztów w zespołach 4 i 5
 • Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PFRON
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Uzgadnianie sald dostawców, rozrachunków publiczno-prawnych
 • Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów kont księgowych zapewniających ich prawidłowość

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na wskazanym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym)
 • Doświadczenie w prowadzeniu księgowości firmy produkcyjnej
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości
 • Znajomość przepisów podatkowych (VAT, PDOP)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana znajomość rozliczeń podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Komunikatywność i zaangażowanie
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Chęć poszerzania wiedzy w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Zatrudnienie na umowę na zastępstwo, pełny etat
 • Elastyczny czas pracy, możliwość uzgodnienia godzin pracy
 • Atrakcyjny pakiet benefitów pracowniczych (dodatek świąteczny, karta Multisport)
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego
 • Plan rozwoju zawodowego dostosowany do indywidualnych potrzeb

Prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku:

Ogłoszenie archiwalne