Ta oferta pracy jest nieaktualna od 112 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Księgowy(-a) – Specjalista ds. księgowości

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 30.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polski Teatr Tańca

  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

  Księgowy(-a) – Specjalista ds. księgowości

  Miejsce pracy: Poznań

  Wymiar etatu 1 (cały)

  Umowa na: 1. miesięczny okres próbny i umowa o pracę

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

  Wymagania niezbędne

  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse);
  • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • Znajomość procedur księgowych oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych i podatkowych;
  • Znajomość dokumentacji księgowej oraz jej  przechowywania i archiwizacji;
  • Znajomość planu kont oraz dekretacji księgowej;
  • Znajomość programów księgowych użytkowych (program płacowy, Płatnik);
  • Znajomość prowadzenia kasy;
  • Znajomość zasad uzgadniania kont księgowych w tym kontrahentów
  • Znajomość rozliczania projektów z przyznanych dotacji.

  Wymagania dodatkowe, preferowane

  • Znajomość w zakresie przygotowania projektu planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania;
  • Znajomość prowadzenia sprawozdawczości budżetowej;
  • Znajomość  sporządzania niezbędnych informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury;
  • Znajomość sporządzania sprawozdań finansowych z przyznanych dotacji;
  • Znajomość prowadzenia ewidencji księgowej instytucji kultury;
  • Znajomość prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Znajomość rozliczania inwentaryzacji
  • Znajomość przepisów o rachunkowości, o finansach publicznych, funkcjonowaniu instytucji kultury oraz podatkowych.

  Dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz przepisów - obowiązujących w tym zakresie – podatkowych, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  Proponowane warunki zatrudnienia:

  1. Praca w pełnym wymiarze czasu, godz. 8:00 – 16:00.
  2. Wynagrodzenie: kwota 3.590 zł brutto + wysługa lat
  3. Miejsce pracy siedziba Polskiego Teatru Tańca.

  Składanie ofert:

  CV  osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy przesłać za pośrednictwem przycisku aplikowania.


  Zgadzam się na przetwarzanie przez Polski Teatr Tańca danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

  Informujemy, że dane zawarte w ofercie są przetwarzane przez Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu​ przy ul. Kozi​ej 4, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko księgowa/księgowy - specjalista ds. księgowości. D​ane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom​.

  Wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje​ Państwu​, w granicach określonych prawem, prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,​ ​wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia​ danych​, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jeśli dane osobowe są przetwarzane za zgodą -​ ​prawo do wycofania zgody. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Dane kontaktowe Polskiego Teatru Tańca: ul. Kozia 4, 61-835 Poznań, tel. +48 61 8580451, adres e-mail: [email protected]. W Teatrze powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kozia 4, 61-835 Poznań.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.